Nyheter

Inflationen äter upp höjningen av pensioner

Inkomstpensionerna höjdes vid årsskiftet med 3,5 procent. Men den reala förändringen av pensionerna för i år blir +0,7 procent. Det visar Pensionsmyndighetens nya prognos.

Publicerad 2012-01-21

Prognosen visar också att inkomst- och tilläggspensionerna inte ökar så mycket som Pensionsmyndigheten räknade med i oktober.

2013 blir ökningen visserligen större, 3,1 procent mot 2,9 procent i den senaste prognosen, som kom i oktober.

Men åren därpå faller nivåerna rejält:
2014 +0,9 (+1,2)
2015 +1,6 (+1,7)
2016 +1,7 (+2,2)

 

Enkel bedömning

Pensionsmyndigheten gör på regeringens uppdrag fem prognoser om året. För att bedöma hur inkomstpensionerna kommer att utvecklas analyserar man två faktorer:

Dels Konjunkturinstitutets bedömningar om den ekonomiska utvecklingen, dels värdeutvecklingen på AP-fondens tillgångar.

 

Tre år med back

Pensionsmyndigheten gör även en bedömning av hur den reala förändringen av inkomstpensionerna blir, alltså vad som egentligen blir kvar efter den förväntade inflationen.

Då är prognosen betydligt dystrare:
2013: +2,0
2014: -0,8
2015: -0,4
2016: -0,7

Den reala förbättringen för i år väntas alltså stanna på 0,7 procent.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.