Nyheter

”Inkludera äldre i samhällsgemenskapen”

SPFs ordförande Karl Erik Olsson talade om ålderismen i samhället på Politikerdagarna i Göteborg.

Publicerad 2013-11-22

Karl Erik Olsson var på Politikerdagarna för att prata om åldrandets kvalitet och rätten att göra egna val inom vård och omsorg. Men han slog också ett slag mot ålderismen.

Trots att vi lever längre, är friskare, åldras senare och får mer erfarenhet, bredare kompetens och bättre helhetssyn med åren så vägrar samhället se på äldre som annat än pensionärer.

– Har man fyllt 65 blir man inföst i en särskild grupp. Utan yrke, utan status, utan egen identitet – man är helt enkelt pensionär. De flesta förlorar arbete, kamrater och sociala förmåner. Detta är det som vi i SPF kallar ålderism, åldersdiskriminering.

– I Sverige måste vi bli mycket bättre på att respektera och ta tillvara på den erfarenhet och kompetens som finns hos den som befunnit sig länge i yrkeslivet. Arbetsgivare kan visa större öppenhet när det gäller att anpassa arbetsförutsättningar och arbetsuppgifter för äldre medarbetare. Då kan den äldre generationen vara en resurs och ett stöd till den yngre generationen på arbetsmarknaden. Om vi kan uppmuntra fler äldre att stanna kvar i yrkeslivet får vi också större möjlighet att hantera den demografiska utmaningen, säger Karl Erik Olsson.

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas