Nyheter

Jättekonferens mot Alzheimers sjukdom

I morgon onsdag startar en gigantisk konferens i Stockholm om Alzheimers sjukdom. Forskare från hela världen samlas för att kartlägga kunskapsläget.

Publicerad 2012-05-08

I dag anses 25 miljoner människor i världen vara drabbade av Alzheimers sjukdom. År 2050 väntas siffran öka till 80 miljoner.

Därmed är Alzheimers sjukdom en av de kraftigast växande folksjukdomarna i världen och en av de stora utmaningarna för inte bara forskningen, utan också vården och samhället i stort.

20-årsåldern
Kombinationer av minnestester med prover från ryggmärgsvätska och bilddiagnos med magnet- och PET-kamera gör att allt fler människor kan diagnosticeras allt tidigare. Därför – i kombination med att allt fler blir allt äldre – ökar antalet så drastiskt.

Veteranen kunde i våras berätta om ny forskning som visar att det går att se förändringar som leder till Alzheimers sjukdom redan på personer i 50-årsåldern, individer som inte har symptom.

– Det är nog snart möjligt att upptäcka förändringarna ännu tidigare, kanske i 20- eller 30-årsåldern, säger Agneta Nordberg, professor vid Karolinska Institutet och ansvarig konferensorganisatör i Sverige.

Medicinera tidigare
Utvecklingen kommer att kräva nya effektiva läkemedel som fungerar säkert även för patienter som upplever sig som friska. Ett huvudmål för konferensen är att diskutera alla de strategier som nu är aktuella.

– Vi vet att sjukdomen kommer smygande och ofta har pågått en längre tid när vi upptäcker den. En förklaring till att medicinering inte lyckas är att vi behandlar alldeles för sjuka patienter. Om vi skulle upptäcka sjukdomen tidigare kan det vara möjligt att stoppa sjukdomsförloppet.

Jättemöte
Konferensen – en av världens största – pågår under fyra dagar, 9-12 maj. Närmare 2 000 deltagare kommer till Stockholm.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Söker nya spår

Forskarnas huvudspår gäller de så kallade amyloida placken. Man hoppas snart kunna få fram ett effektivt vaccin som förhindrar bildning av amyloid eller ett läkemedel som stoppar ansamlingen till plack.

Även läkemedel riktade mot mindre former av amyloid, så kallade oligomerer, är av stort intresse.

Forskarna försöker också förstå mer om inflammationsprocesser och genetiska förändringar som är förknippade med Alzheimers sjukdom. Apolipoprotein E och tau är två proteiner som kan vara involverade i sjukdomsprocessen. Ett framtida läkemedel skulle kunna riktas mot vissa former av dessa.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas