Så vill Alliansen utöka rut-avdraget
Nyheter
Annie Lööv, Anna Kinberg Batra, Ebba Busch Thor och Jan Björklund vill ha ett utvidgat rut-avdrag.

Så vill Alliansen utöka rut-avdraget

Hela alliansen är nu överens om att utvidga rutavdraget kraftigt.

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-30

Samtliga fyra partiledare framträdde på fredagen (30/6) och berättade på en pressträff hur man vill tredubbla rut-avdraget.

Förslaget innebär också att man ska kunna göra rutavdrag för betydligt fler tjänster i hemmet än idag.

– Det här är en enormt viktig integrationsreform, betonade Anna Kinberg Batra. Av de kvinnor som driver rutföretag är hälften utrikes födda. Sverige behöver fler enkla jobb och det är här som rutreformen kommer in.

Kostar 130 miljoner

– Rut är en succéreform inte minst för pensionärer, som är bland de flitigaste användarna av rut, fortsatte Centerledaren Annie Lööv. Dessutom har många svarta jobb blivit vita.

– Vi drev på 2015 så att rut utvidgades med it-, flytt och trädgårdstjänster. När vi nu vill utvidga rut med ytterligare tjänster så krävs det att vi höjer taket från 25 000 till 75 000 kronor per person och år.

Kostnaden för staten blir enligt alliansens beräkningar 130 miljoner per år.

Höjd avdragsrätt

Pensionärer har ofta svag ekonomi, poängterade Liberalernas ledare Jan Björklund.

– Därför vill vi titta på möjligheten att öka subventionsgraden för dem som är 80 år och äldre. Idag kan man dra av femtio procent, vi vill öka till 60 procent för de som är över 80 år.

Om en tjänst kostar 400 kronor så betalar man idag 200 kronor. Med 60-procentsförslaget skulle man därmed betala 160 kronor, exemplifierade Jan Björklund.

Bredare hem-avdrag

Kristdemokraternas ledare Ebba Busch Thor:

– Nyttjandegraden av rut är dubbelt så hög bland 65-plussare som bland övriga. Det visar att det finns stor efterfrågan hos pensionärer samtidigt som man ofta har en pressad ekonomi.

Ett breddat hemavdrag är en del av dagens utspel från alliansen. I ett första steg för 70-plussare som ska gälla alla tjänster som utförs i hemmet.

– Det är ofta tuffa kriterier för att få hemtjänst, med en hel del begränsningar av vad det offentliga står för. Då är ett breddat rutavdrag ett viktigt komplement, sa Ebba Busch Thor som framhöll att alliansförslaget ska göra att man kan få hjälp med exempelvis promenadsällskap, få saker körda till återvinningen och liknande.

Ge till släkting

Idag kan man ge ett rutavdrag till sina föräldrar.

– Vi vill att man ska kunna göra det också till sina syskon och till barn i familjen, sa Ebba Busch Thor som på en pressfråga om rutavdraget gynnar välbeställda pensionärer svarade att möjligheter att ge rutavdrag till annan inom familjen motverkar just detta.

På kongressen

Huvuddragen i förslaget påminner om de förslag som SPF Seniorerna och Almega nyligen presenterade.

Beskedet från alliansen överensstämmer också med det utspel Moderatledaren Anna Kinberg Batra gjorde på SPF Seniorernas kongress den 14 juni.

I rätt riktning

SPF Seniorerna menar i en kommentar att dagens förslag från Alliansen är positivt och ett steg i rätt riktning då det innefattar fler tjänster samt möjlighet till ökad avdragsrätt och att köpa rut-tjänster till nära anhöriga.

– Rut-avdraget är populärt bland seniorer, i vår senaste medlemsundersökning svarar 8 av 10 att de tycker att rut-avdraget bör utvidgas och innefatta fler tjänster som utförs i hemmet. Exempelvis promenadsällskap, hjälp med återvinning, trädgårdstjänster och att flytta större grejer i hemmet. Det skulle kunna underlätta vardagen för många äldre och öka livskvaliteten på äldre dagar, säger Christina Rogestam, avgående ordförande för SPF Seniorerna.

– Ett utökat rut-avdrag ska däremot inte ersätta den biståndsbedömda hemtjänst som en del äldre har rätt till.

Fyller tio år 1 juli

Rut-reformen infördes av alliansregeringen för exakt tio år sedan.

Idag jobbar 20 000 personer inom rutsektorn.

700 000 använder ruttjänster.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-06-30
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas