Nyheter

Pensionärsledarna i riksdagen

Publicerad 2011-05-17

Pensionernas eftersläpning jämfört med lönerna är en annan given punkt som tas upp. Troligen kommer också organisationernas kravlista i samband med färska rapporten ”Pensionssystemet, blev det som tänkt?” att presenteras.

Socialförsäkringsutskottet ”äger” frågor som rör den allmäna pensionen och ekonomisk trygghet vid ålderdom, som det heter på budgetspråk.

Nyckelpolitiker
I utskottet sitter flera ledamöter som har också har plats i den Pensionsgrupp som består av regeringspartierna och Socialdemokraterna och som kontrollerar pensionssystemet.

Ordförande i pensionsgruppen är socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M). Senare i eftermiddag ska han upp i riksdagens talarstol för att debattera pensionssystemet med riksdagsledamoten Wiwi-Anne Johansson (V) och även ledamot i socialförsäkringsutskottet.

Understöd från vänster
Johansson frågar i en interpellation om Ulf Kristersson är beredd att tillmötesgå kraven från bland andra pensionärsorganisationerna att granska det nuvarande pensionssystemet.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.