Nyheter

Kommunal: Villkoren inte bättre i privat äldreomsorg

Lönerna är lägre och anställningsvillkoren sämre i privat än i kommunalt driven äldreomsorg. Det hävdar fackförbundet Kommunal i rapporten ”Så mycket bättre?” som presenterades på måndagen.

Publicerad 2014-06-03

De anställda i privat vinstdriven äldreomsorg är också mindre nöjda och känner inte större delaktighet och inflytande över sitt arbete än anställda i kommunalt driven äldreomsorg, konstaterar rapportförfattarna.

Undersökningen har kartlagt undersköterskors och vårdbiträdens anställningsvillkor, löner liksom inflytande och delaktighet över arbetet i olika driftformer i äldreomsorgen med statistik från SCB:s arbetskraftsundersökningar och lönestrukturstatistik och en enkätundersökning till 8 000 av de egna medlemmarna.

– Det blev inte som det var sagt kan vi konstatera, säger Annelie Nordström, ordförande för Kommunal. Vår slutsats är att arbets- och anställningsvillkoren i all äldreomsorg oavsett driftsform är alldeles för dåliga – man tävlar i att vara sämst.

Sedan början av 1990-talet har stora delar av välfärden öppnats upp för privata utförare.

Argumenten för marknadslösningar och konkurrens var att de ska leda till ett större utbud av tjänster med högre kvalitet och att samhällets resurser skulle utnyttjas effektivare. Samtidigt skulle de anställda inom välfärden få bättre villkor.

Kommunal exemplifierar med regeringsförklaringen 2006 som sa att ”…med fler arbetsgivare att välja på läggs grunden för bättre arbetsvillkor och bättre löneutveckling också i offentlig sektor.”

Men de utlovade förbättringarna har uteblivit, anser Kommunal.

I stället vill man se att nya bemanningsregler ska införas kring personaltäthet, kompetens och arbetsvillkor. Visstidsanställningar och delade turer ska begränsas och rätt till heltid införas.

– Samtidigt är det viktigt att politikerna får starkare möjlighet att styra och ta ansvar för äldreomsorgen. Att resurserna till äldreomsorgen måste öka är en självklarhet för att vi ska kunna upprätthålla välfärden, anser Anneli Nordström.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

 

Ur rapporten

Här är några slutsatser som Kommunal väljer att särskilt lyfta fram:

• Andelen tidsbegränsat anställda i privat driven äldreomsorg är 32 procent. Det är fyra procent fler än i kommunalt driven äldreomsorg.

• Andelen deltidsanställda i privat driven äldreomsorg är 69 procent. Det är sex procent fler än i kommunalt driven äldreomsorg.

• Andelen som arbetar deltid för att de inte hittat/ fått en heltidsanställning är 45 procent i privat driven äldreomsorg. Det är elva procent fler än i den kommunalt drivna äldreomsorgen.

• Undersköterskor och vårdbiträden har lägre löner i privat än i kommunalt driven äldreomsorg. Skillnaden i total lön för heltidsanställda, det vill säga lön inklusive tillägg för till exempel ob och övertid, var i genomsnitt 900 kronor 2012.

• Kommunals medlemmar som arbetar i privat vinstdriven äldreomsorg är generellt något mindre nöjda med sitt arbete än anställda i kommunalt driven äldreomsorg.

 

Dölj faktaruta
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas