Nyheter

Kommuner tar över hemsjukvård

Från årsskiftet kommer hemsjukvården i Västerbotten att tas över av länets kommuner.

Publicerad 2012-03-22

Som ordningen är i dag får de som vårdas i hemmet besök av personal från olika huvudmän, exempelvis sjukgymnaster, arbetsterapeuter, undersköterskor och distriktssköterskor.

Skattemedel ska flyttas från landstinget till kommunerna, och personalen kommer att byta arbetsgivare. Formella beslut väntas till sommaren, rapporterar Dagens medicin.

Fram till dess arbetar kommunerna och landstinget med att ta fram formen för hur verksamheten ska skötas när den blir enbart kommunal.

SPF-krav
SPF driver sedan flera år kravet på att det är bäst om en huvudman håller i vården och omsorgen om de äldre. Västerbotten väljer nu alltså att gå i den riktningen.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.