Nyheter

Kräver lag om politiskt inflytande

Publicerad 2011-06-18

Förmiddagens utskottsförhandlingar är slut. I det utskott som behandlat renodlat äldrepolitiska frågor kom motioner upp med krav på lagstiftning om så kallade kommunala pensionärsråd.

Förbundsstyrelsen har sedan tidigare ställt sig bakom kravet, och nu fyllde 30-talet utskottsledamöter tillika kongressombud mangrant bakom kravet.

Råd läggs ner
Utskottets sekreterare, SPFs omvärldsanalytiker Gunnar Degerman, kunde berätta om en dyster utveckling de senaste två, tre åren:

– Vi har sett att omkring tio kommunala pensionärsråd har lagts ned de senaste åren. Det betyder att cirka 15 kommuner inte har något råd. Det här är en trend som är allvarlig.

Flera ombud berättade om sina erfarenheter från olika håll i landet. En del där det pensionärspolitiska arbetet är etablerat och skördar framgångar, medan man på andra håll ”behandlas illa”.

Ändrat uppfattning
– Jag har tidigare varit tveksam eller emot lagstiftning men efter den utveckling man nu har sett har jag ändrat mig. Lagstiftning behövs, framhöll utskottets ordförande Ingegerd Oskarsson, som därmed sammanfattade den allmänna inställningen hos ledamöterna i utskottet.

Motståndet är inte alla gånger mest tydligt hos politikerna, utan lika ofta tycks det vara tjänstemännen som motarbetar äldres krav på representation och inflytande.

– Det är allvarligt, men visar också på något annat, nämligen att vi hela tiden måste se till att vara  kompetenta  och pålästa ute i våra pensionärsråd, sa Gunnar Degerman.

Tydligare åsikter
Skåneombudet Ragnar Lönnäng betonade de kommunala pensionärsrådens stora betydelse för att intressera potentiella medlemmar.

– Är vi tydliga och kraftfulla kommer vi att attrahera nya medlemmar. Men i så fall krävs det att vi blir skarpare och mer definierade i våra åsikter. Här behöver vi vässa oss betydligt.

Norge och Danmark
Om några timmar tar kongressens samtliga ombud definitiv ställning.

Skulle SPF så småningom få framgång med kravet så sällar sig Sverige till Danmark och Norge som redan har infört lagstiftning.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas