Kräver ett Europa för alla åldrar
Nyheter | EU-valet

Kräver ett Europa för alla åldrar

AGE med miljontals organiserade seniorer bakom sig uppmanar nästa EU-parlament att agera så att vi får ett Europa för alla åldrar.

Jan Arleij
Publicerad 2024-05-16

Visionen formuleras just som ”ETT samhälle för ALLA åldrar”. Kraven för att nå dit framförs i ett manifest inför Europaparlamentsvalet.
SPF Seniorerna har som medlem deltagit i arbetet med att utforma manifestet.

Det här är vägarna framåt, enligt AGE:

  • Främja jämlikhet mellan olika åldrar
  • Främja delaktighet och ett aktivt åldrande
  • Säkerställa självständighet och välbefinnande

För att få konkreta saker att hända listar AGE en rad uppmaningar till det kommande EU-parlamentet.

Här är huvudpunkterna:

Jämlikhet

  • Utvidga EUs befintliga juridiska ramverk gällande åldersdiskriminering till att inte enbart handla om arbetsmarknaden.
  • Stödja utarbetandet av en FN-konvention om äldre personers rättigheter. Konventionen ska leda till juridiska reformer ämnade att förbjuda åldersdiskriminering i alla dess former.

Delaktighet

Garantera att äldre personer har fullständig, överkomlig och lika tillgång till viktiga varor och tjänster som hälso- och sjukvård, livsmedel, bostäder, kollektivtrafik och banktjänster och att det finns alternativ till digitala tjänster.

Självständighet och välbefinnande

Stärka äldre arbetstagare så att de får hållbara och bra arbetsliv genom att undanröja hinder som åldersdiskriminering på arbetsmarknaden. Anpassa arbetsplatser till alla åldrar.

Jan Arleij
Publicerad 2024-05-16

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas