Kräver respekt från handläggarna
Nyheter | Uppror
Foto: Colourbox

Kräver respekt från handläggarna

I Marks kommun går pensionärsorganisationerna ihop för att kräva ett bättre bemötande inom äldreomsorgen. – Vi menar allvar, säger Eva Svedberg från SPF Seniorerna Markbygden.

Jan Arleij
Publicerad 2016-06-30

I ett öppet brev till de ansvariga politikerna i socialnämnden och äldreomsorgsnämnden kritiserar man i starka ordalag hur biståndsbedömningen går till.
Pensionärerna hänvisar till skriften från Socialstyrelsen Din rätt till vård och omsorg… där det står att biståndshandläggarna ska vara noggranna, sakliga, rättvisa och bemöta dig med respekt.
Men så sker inte, menar man. De äldre uppfattar att handläggarna inte tar hänsyn till ”att patient och vårdtagare är gammal och sjuk och i underläge från början, de lyssnar överhuvudet taget inte på vad de anhöriga har att säga och de använder ett maktspråk med uttryck som alla inte förstår.”
Vårdplaneringen kan skapa förtvivlan och vanmakt hos både den äldre och de anhöriga, skriver pensionärsorganisationerna vidare:
”Vi, valda ombud för pensionärsföreningarna i Marks kommun, vill på detta sätt göra nämnderna uppmärksamma på att vi inte accepterar hur vårdplaneringen sker idag.”

Driver frågan hårt och tydligt

Det är SPF Seniorerna, PRO, SKPF och Sätila Fristående som skrivit det öppna brevet:
”Gång på gång, genom media, egna erfarenheter och andras berättelser får vi ta del av förtvivlade patienter och vårdtagare och anhöriga som upplever att man inte blivit värdigt bemötta av biståndshandläggarna. Vi kräver att alla inblandade ska behandlas med respekt och värdighet enligt den värdegrund som gäller för Marks kommun och de etiska regler som finns.”

så som de beskriver det, ska det inte gå till Kommunchef Haleh Lindqvist

Chefen för biståndsbedömarna ville för en tid sedan ha ett möte med företrädarna för pensionärerna. Men man fick nej.
Eva Svedberg är sekreterare i SPF Seniorerna Markbygden och ledamot i kommunala pensionärsrådet (KPR) i Marks kommun.
– Vi har valt att driva detta hårt och tydligt. Problemen har pågått så länge att vi måste kräva verkliga åtgärder från kommunens sida, säger hon till Senioren. De måste förstå att vi menar allvar.
KPR-ledamöterna ställde sig återigen eniga i att kommunen måste lyfta frågan högre upp.

Ska utredas

På ett sammanträde med KPR lovade politiker och kommunledning att tillsätta en utredning för att gå till botten med problemet.
– Det är ett beslut vi tills vidare är nöjda med, säger Eva Svedberg. Vi kommer noga att granska vad man föreslår för åtgärder.
Kommunchefen i Marks kommun, Haleh Lindqvist, ser allvarligt på pensionärernas kritik.
– Jag har själv arbetat inom äldreomsorgen och blir väldigt ledsen och illa berörd av KPRs synpunkter. Detta ska inte förekomma inom kommunalverksamheter när medborgare ansöker om lagstadgat bistånd.

Representativt för landet

Situationen i Mark kan vara representativ för läget i många kommuner runt om i landet, säger Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg på fackförbundet Vision som organiserar biståndshandläggare.
– Jag kan inte kommentera Mark specifikt, men vi har under en längre tid sett att det är pressat på många socialkontor också när det gäller äldreomsorgen.
Orsakerna varierar, från underbemanning till för svagt stöd från chefer.
– Biståndsbedömarna är tjänstemän som är satta att utföra bedömningar utifrån resurser och regelverk. Ansvaret för dessa nivåer ligger på kommunpolitikerna. Här kan finnas en tendens att enskilda tjänstemän får klä skott för ett missnöje som egentligen borde riktas till politikerna, säger Kristina Folkesson.

Biståndshandläggarna slår larm

Under det gångna året har 16 handläggare sagt upp sig på handläggarenheten i Marks kommun. I ett brev till kommunledningen uttrycker elva medarbetare stark oro för arbetssituationen.
”Det finns flera anledningar till uppsägningarna men en är det bristande stödet från ledningen och nämnden gällande bland annat kritiken från pensionärsrådet om biståndshandläggarnas bemötande.”
Undertecknarna av skrivelsen pekar på att en ohälsosam arbetsmiljö präglad av stress föranleder längre handläggningstider, sämre utredningar, bristande rättssäkerhet och sänkt förtroende från allmänheten.

Dölj faktaruta

Har bett om ursäkt

Haleh Lindqvist berättar att hon har närvarat både vid KPRs arbetsutskott och deras ordinarie möte.
– Jag har sagt att så som de beskriver det, ska det inte gå till. Jag har även bett dem om ursäkt för det inträffade.
Den utredning som pensionärsrådet krävt är tillsatt, bekräftar kommunchefen Haleh Lindqvist. Previa ska göra en psykosocial arbetsmiljöanalys och resultatet ska redovisas före sommaren.

Jan Arleij
Publicerad 2016-06-30
senioren-nr-5
Artikeln är hämtad ur Senioren nummer 5 / 2016. Missa inget innehåll - bli medlem i SPF Seniorerna och få Senioren kostnadsfritt eller starta en prenumeration på Senioren.
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas