Nyheter | Ålderism

Kritiserad åldersgräns mot seniorer faller

Statliga SBAB tar bort sin åldersgräns mot 60-plussare. Nu gäller i stället individuell bedömning för att få lån.

Jan Arleij
Publicerad 2017-08-14

EUs så kallade bolånedirektiv trädde i kraft i början av året. Det innebar att en kreditgivare måste beakta en förväntad framtida inkomstförändring i kreditbedömningen, till exempel inför pension.

Då valde statliga SBAB att i sin kreditbedömning införa en tvingande schablonregel som baserade sig på ålder. En generell gräns sattes vid 60 år.

Får inte låna

Beslutet innebar att SBAB i praktiken räknade med att låntagare får uppemot 30 procent lägre inkomst från och med 60-årsdagen.

Konsekvens: nej till bolån om du fyllt 60 år.

Hård kritik

Såväl Diskrimineringsombudsmannen (DO) som Finansinspektionen har intresserat sig för SBABs åldersgräns.

Finansinspektionen har uttalat skarp kritik.

– Man ska ta hänsyn till framtida inkomstförändringar, som pensionen, så att inte konsumenter överbelånar sig. Men det finns ingen åldersgräns som säger att vid en specifik ålder ska man minska inkomsten med x procent, sa Per Nordkvist, biträdande avdelningschef för konsumentskydd på myndigheten till Expressen i juli.

DO som inledde en utredning i maj mot SBAB, men myndigheten har ännu inte uttalat sig.

Ändrade sig

Den 9 augusti lämnade SBAB besked om att man tar bort regeln och backar från synsättet att dra alla över en kam.

– Vi utvärderar löpande våra kreditregler, säger Klas Danielsson, VD på SBAB. Denna gång blev det fel och det fungerade inte med en automatisk tvingande schablonregel för alla kunder. Naturligtvis ändrar vi oss och tillser nu rättvis individuell ansvarsfull kreditbedömning.

SBAB erkänner också i ett pressmeddelande att kreditregeln ”slår orättvist”. Istället lovar man att återinföra individuella kreditbedömningar som ska ta hänsyn till den enskilde låntagarens situation.

SBAB

SBAB inledde sin verksamhet 1985 med uppgift att på kreditmarknaden låna upp medel för den statliga bostadslångivningen.

Idag är SBAB en oberoende vinstdrivande bank. Ägare är svenska staten.

SBAB är ursprungligen en förkortning för Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-08-14

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas