Nyheter

Lättare medicinera rätt mot demens

Publicerad 2011-09-21

De båda demenssjukdomarna behandlas olika. Därför är det viktigt att diagnos blir rätt.

Det är forskaren Maria Bjerke vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, som visar i sin avhandling att de olika demenssjukdomarna syns som biokemiska förändringar i ryggvätskan – långt innan de kliniska symtomen framträder.

– Att kartlägga dessa biokemiska skillnader vid olika typer av demenssjukdom hjälper oss att förstå vad som orsakat sjukdomen, vilket i sin tur styr hur sjukdomen behandlas, säger Maria Bjerke i ett pressmeddelande.

20 000 varje år
Varje år insjuknar mer än 20 000 personer i en demenssjukdom. De allra flesta är äldre och ungefär var femte person över 80 år är drabbad. Alzheimers sjukdom står för 60-70 procent och vaskulär demens för mellan 20 och 30 procent av alla demenssjukdomar.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.