Lägsta antalet dödsfall på nästan 40 år
Nyheter
Foto: Colourbox

Lägsta antalet dödsfall på nästan 40 år

Trots ökande befolkningen ökat så avled färre personer 2014 än åren innan. Faktiskt var dödstalet det lägsta sedan 1977, enligt Socialstyrelsens rapport Dödsorsaker 2014.

Publicerad 2015-08-19

Är det någonting vi kan vara säkra på här i livet så är det att vi alla ska dö. Men risken för att dö i förtid minskar. Landvinningar inom sjukvård och förebyggande hälso- och säkerhetsarbete gör att flera sjukdomar inte längre är lika farliga som de var tidigare, och att olyckorna med dödlig utgång minskar.

Därför dör vi

Den absolut vanligaste anledningen till att vi dör är hjärt- och kärlsjukdomar. Men dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar minskar för både män och kvinnor. Samma sak gäller tumörsjukdomar, som är den näst vanligaste dödsorsaken för såväl kvinnor som män. Dödligheten i flera av de vanligaste cancerformerna, som bröstcancer och prostatacancer, minskar. Även skador och förgiftningar med dödlig utgång minskar.

Negativ utveckling

Det finns dock några områden där utvecklingen går åt fel håll. Ett sådant är lungcancer och kroniska sjukdomar i de nedre luftvägarna, där dödligheten hos kvinnor har ökat sedan 1987.

Andra områden där dödligheten ökar är områden vi ofta förknippar med hög ålder, som demenssjukdomar och fallskador. Medan övriga olyckor har minskat har de dödliga fallolyckorna ökat sedan mitten av 1990-talet, enligt Socialstyrelsens rapport.
Att dödligheten i demenssjukdomar ökat kan dock bero på att det blivit vanligare att sätta demens som en dödsorsak. Och sedan 2011 har dödstalen i demenssjukdomar legat stabilt.

Äldre män överrepresenterade bland självmorden

Enligt rapporten är självmord vanligare bland män än bland kvinnor, och allra vanligast bland äldre män, sett till andel av befolkningen. Den högsta andelen självmord sker i gruppen män över 80 år.

Män lever generellt sett farligare än kvinnor och lågutbildade lever farligare än högutbildade, men den positiva utvecklingen med minskad dödlighet gäller båda könen och alla utbildningsnivåer.

Totalt avled 89 062 personer skrivna i Sverige under 2014, vilket alltså uppges vara den lägsta siffran sedan 1977.

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas