Livsfarligt med dåliga tänder
Nyheter
Foto: Colourbox

Livsfarligt med dåliga tänder

En infekterad mun kan i förlängningen leda till lunginflammation. Och karies som går ner i käkbenet kan ge infektioner som i värsta fall är dödliga för gamla och sjuka. Ändå är kunskaperna dåliga inom äldreomsorg och sjukvård.

Publicerad 2011-02-11

– Munnen negligeras allt för ofta, säger Monica Nordling.
Hon är tandläkare och utvecklingschef på Folktandvården i Jönköpings län och ett av sex tunga namn som ligger bakom en debattartikel om äldres tandhälsa, och som nyligen publicerades i tidningen Dagens Medicin.
– Munhälsans betydelse för allmäntillståndet måste uppmärksammas mera.

Beroende av hjälp

Hos friska äldre är inte tandhälsan sämre än hos andra. Men hos sjuka äldre är det mer problematiskt.

Frågan har blivit mer aktuell i takt med att allt fler riktigt gamla har sina tänder i behåll. Det är enklare att rengöra en protes som kan tas ut än att vårda tänder, bryggor och implantat på plats inne i munnen.
Många mediciner leder även till muntorrhet, vilket i sin tur ställer högre krav på munhygienen.

Hjälpen man får idag varierar.
– En del får ingen hjälp alls, andra får bara hjälp en gång om dagen, när de egentligen borde borsta tänderna minst två gånger om dagen.

Tandvårdsstöd
Sedan 1999 finns ett tandvårdsstöd för äldre med omfattande omvårdnadsbehov. Om det, vid en bedömning av den äldres munhälsa, visar sig att han eller hon behöver hjälp, så ska den berörda omvårdnadspersonalen utbildas i munvård. Samtidigt subventioneras besök hos tandläkare och tandhygienist.

På äldreboenden med fast personal kan detta fungera bra. Men inom hemtjänsten, där man har stor personalomsättning, blir det svårare att utbilda all personal.

– Kunskaperna om munhälsa måste öka. Munvård bör ingå i hälso- och sjukvårdspersonalens grundutbildning, säger Monica Nordling.

Del i vårdkedjan

Hon efterlyser kontinuitet. Tandvården bör ingå i en fungerande vårdkedja, precis som annan vård. Ett förslag i debattartikeln är bland annat att tandvårdspersonal knyts till äldreboenden och hemtjänst. Samtidigt måste rutinerna inom äldreomsorgen ses över.
–Att man har ett signeringsschema för munvård precis som för andra åtgärder kan vara en hjälp för att  förbättra kvalitén på munvården.

Livsfarligt
– En dålig munhälsa kan påverka den allmänna hälsan väldigt negativt, säger Monica Nordling.
Multisjuka äldre lider ofta av muntorrhet, och det gör det inte bara svårt att prata. I en torr mun som inte blir rengjord växer munbakterierna snabbt. I värsta fall sprids de ner i lungorna. Och för någon som är gammal och sjuk kan en lunginflammation bli väldigt allvarlig.
– Kariesangrepp och tandlossning som inte behandlas  kan förorsaka infektioner i  käkbenet som kan bli livsfarliga för en multisjuk äldre person.

Inte tandvård utan sjukvård
Munhälsan måste tas med i helhetsbilden, när man bedömer äldres allmäntillstånd och  hälsa, menar Monica Nordling.
– För äldre sjuka är det inte tandvård, det är sjukvård! Där kan hälso- och sjukvården bli bättre.

Frida Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Mer


Monica Nordling

Den demografiska utvecklingen gör att äldres munhälsa är ett växande problem. Dessutom står vi inför en tandläkarbrist när fyrtiotalisterna går i pension, menar Monica Nordling.
– Använd kunskaperna vi har från den förebyggande barntandvården, säger hon. Och satsa på ett utökat systematiskt .förebyggande arbete även inom vård och omsorg för äldre.

Här kan du läsa debattartikeln i Dagens Medicin:

Dölj faktaruta
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas