Ljuspunkter i vården    – men ojämlikheten stor
Nyheter | Vård | Granskning

Ljuspunkter i vården – men ojämlikheten stor

Färre äldre över 65 år får frakturer på lår och höft. Det visar årets upplaga av Öppna jämförelser från Socialstyrelsen.

Jan Arleij
Publicerad 2017-03-16

2016 års öppna jämförelser publicerades idag torsdag (16/3). Rapporten, som tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), är den sjunde i ordningen.

Färre frakturer är en av flera positiva förändringar inom vården och omsorgen, konstaterar rapporten.

I snitt drabbades 884 personer av 100 000 under mätperioden jämfört med 910 föregående period.

– Nästan dubbelt så många kvinnor som män drabbades, men antalet minskar för båda grupperna, säger Kalle Brandstedt, utredare på Socialstyrelsen.

Viss förbättring

Ett annat område som har förbättrats gäller den palliativa vården. Andelen personer över 65 år inom palliativ vård som får en smärtskattning under sin sista levnadsvecka har ökat. Nära 43 procent smärtskattades, vilket är en ökning med fyra procent jämfört föregående års resultat.

Variationerna mellan kommunerna är dock extrema. En kommun anger att tre procent får smärtskattning, medan andra uppger 91 procent.

– Den som ligger inför döden har ofta mycket ont. Smärtskattning rekommenderas i Socialstyrelsens kunskapsstöd och innebär att vården ska analysera den enskildes behov av smärtlindring. Det är ett prioriterat område, säger Kalle Brandstedt.

Stor ojämlikhet

Just ojämlikheten i vården och omsorgen är påtaglig på flera områden. Det finns stora skillnader i landet exempelvis när det gäller äldres läkemedelsanvändning och mängden personal som äldre med hemtjänst möter.

En mätning hösten 2016 visar att äldre i genomsnitt mötte 15 olika personer från hemtjänsten under två veckor – samma resultat som året dessförinnan. Antalet varierar stort mellan kommunerna, från fyra till 26 personer.

Inga olämpliga

Extrema skillnader finns också när det gäller förskrivningen av olämpliga läkemedel.

I vissa kommuner har inga äldre på särskilda boenden några olämpliga läkemedel, medan en av fem har det i andra kommuner.

En annan parameter i de öppna jämförelserna uppmärksammar hur många äldre på särskilt boende som har tre eller fler psykofarmaka. Här varierar andelen från fyra till 32 procent.

Mäts på kommunnivå

Rapporten ”Öppna jämförelser 2016 – Vård och omsorg om äldre” innehåller 30 indikatorer och 15 bakgrundsmått som rör äldre, med resultat för kvinnor och män och med statistiken nedbruten på länsnivå och kommunnivå.

I vissa fall finns i år även jämförelser ner på stadsdelsnivå – för Stockholm, Malmö och Göteborg.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-03-16

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas