Manar till upprop för äldreomsorgen
Nyheter | Namninsamling
Förbundsordförande Eva Eriksson. Foto: Margareta Bloom Sandebäck

Manar till upprop för äldreomsorgen

Mer personal, högre kompetens och laglig rätt till goda levnadsvillkor även för äldre. Det är några av kraven i SPF Seniorernas upprop för äldreomsorgen.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2020-07-01

Bland gemene man finns en stor önskan om en bättre äldreomsorg som fungerar bra för såväl de äldre som för personalen. I och med coronapandemin har fler och fler röster höjts om att någonting måste göras. Nu vill SPF Seniorerna samla detta engagemang för att påverka politiker och beslutsfattare.

Trött på tomma ord

Vi har länge påtalat bristerna i äldreomsorgen, tyvärr krävdes en pandemi för att politiker på alla nivåer skulle vakna på riktigt, säger SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson. till Senioren.

Hon menar att det behövs förändringar i mer eller mindre alla led inom vården och omsorgen av äldre, med en helt annan struktur och tydligare utkrävande av ansvar. 

– Ingen ska känna sig otrygg med att ha hjälp från äldreomsorgen. Det är dags att äldreomsorgen nu prioriteras och förändras på riktigt, vi vill inte höra fler tomma ord.

Inte tagits på allvar

Redan nu märker man att politiker på nationell nivå fått upp ögonen för frågan.

 Men det är tyvärr också en signal på att den statliga nivån inte tagit detta på allvar tidigare utan låtit ansvaret och reformbehoven, trots varningssignalerna, ligga kvar hos främst kommuner och delvis hos regioner. Det krävs krafttag och ansvarstagande på alla nivåer nu.

Namninsamling

”Ingen ska längre kunna blunda för verkligheten och det omfattande förändringsbehov som finns”, skriver man på sidan för uppropet och bjuder in allmänheten att skriva under en namninsamling för kraven på förändringar.

– Vi hoppas att många skriver under uppropet, unga som äldre, från norr till söder, säger Eva Eriksson.

Rör oss alla

– Det handlar om allas vår vilja att vi själva, våra anhöriga och bekanta, idag eller i framtiden, får en vård och omsorg som man kan lita på och som håller god kvalitet. Detta är i allas intresse och jag hoppas att det sprids till så många som möjligt. Vi behöver skapa tryck i kommuner, regioner och på nationell nivå.

Vill du vara med?

Här kan du läsa mer och skriva under.

Här är kraven som ställs i uppropet

  • Ge omsorgstagaren större kontroll över sin vård och omsorg
  • Anställ fler sjuksköterskor, läkare, vårdbiträden och undersköterskor med högre kompetens. Utbilda fler geriatriker.
  • Förbättra arbetsvillkoren för dem som arbetar inom vård och omsorg
  • Skärpt Socialtjänstlag – även äldre ska ha rätt till goda levnadsvillkor, inte bara skäliga.
  • Höj den medicinska kompetensen, både på ledningsnivå och hos de som arbetar närmast de äldre
  • Förbättra hantering och användning av läkemedel inom äldrevården genom att knyta farmaceutisk kompetens till kommunerna
  • Tillsätt en bred kriskommission för äldreomsorgen som analyserar dagens brister men också skyndsamt agerar för att förbättra situationen samt komma med mer långsiktiga lösningar.
Dölj faktaruta
Frida Andersson Johansson
Publicerad 2020-07-01
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas