Många argument för gratis buss
Foto: Getty Images
Nyheter | Investering

Många argument för gratis buss

Betydelsen för seniorer att kunna ta sig kollektivt från en plats till en annan kan inte underskattas. Det menar forskaren Sofi Fristedt.

Jan Arleij
Publicerad 2022-05-26

Kraven från seniororganisationer att kommuner och regioner ska se till att seniorer ges bättre möjligheter att resa med kollektivtrafiken är utbredda över landet och lär komma att intensifieras i valrörelsen.

I exempelvis Skövde får de som fyllt 75 år fria bussresor, medan i andra kommuner runt om i länet så kan 65-åringar nyttja de fria resorna.

Seniorer anser att kommunfullmäktige ska ändra sitt tidigare beslut så att åldern för fria resor i Skövde blir 70.

Argumentationen är att äldre medborgare lättare kan ta del av kommunens olika verksamheter till exempel bibliotek, annan kultur i vid mening, bio och föreningsliv. Det blir lättare att träffa vänner och släkt vilket motverkar den ofrivilliga ensamheten.

Det finns också ett stort värde i att fler avstår från att ta bilen och i stället reser kollektivt, inte minst ur miljösynpunkt.

Egenmakt

En debattartikel i Sydsvenska Dagbladet går i samma anda. Det finns stora vinster med att hjälpa äldre att vara mer aktiva och kunna röra sig i samhället, skriver bland andra Birgitta Södertun, första vice förbundsordförande för KD Senior.

– Att kunna förflytta sig dit man vill ger makt och frihet – och befrämjar därmed att människor mår bra, skriver debattörerna och kräver att äldre ska få resa gratis i hela Region Skåne. Idag åker seniorer gratis i drygt 20 av regionens 33 kommuner.

Sofi Fristedt. Foto: Patrik Svedberg

Debattörerna hänvisar till en forskningsrapport av Sofi Fristedt, docent i hälsa och vårdvetenskap vid Lunds universitet.

Forskarlaget runt Sofi Fristedt överraskades av att känslan av hur de äldre i deras undersökning mådde psykisk påverkade rörligheten mer än hur de mådde rent medicinskt. Nedstämdhet och depressiva symtom påverkade mer än rent fysisk försämring. Psykisk ohälsa påverkade mer än vad till exempel en stroke gjorde, konstaterar KD i debattartikeln.

– Det stämmer, säger Sofi Fristedt till Senioren. Vardagliga resmöjligheter har stor betydelse för äldre personers hälsa och välmående, eftersom det gör det möjligt att kunna ta sig till andra människor som man vill umgås med eller till meningsfulla aktiviteter. Det är en viktig del i att må bra som äldre att kunna röra sig fritt och resa.

Hälsovinster

Sofi Fristedt är arbetsterapeut och forskare vid Jönköping University och Lunds universitet. Hennes forskning som hon bedrivit sedan 2007 visar att det finns stora hälsovinster med att hjälpa äldre att vara mer aktiva och kunna röra sig i samhället.

Bland annat har hon funnit att äldre kvinnor ofta har sämre transportmöjligheter än män, om de inte har körkort eller kör bil i lägre omfattning än männen.

Betyder mycket

– Därför är det viktigt med god och tillgänglig kollektivtrafik eftersom begränsade resmöjligheter kan innebära att sociala aktiviteter väljs bort till förmån för nödvändiga aktiviteter, som läkarbesök och inköpsresor, säger Sofi Fristedt.

– Sådana val kan tyckas naturliga, men innebär samtidigt att delaktighet i bland annat sociala aktiviteter riskerar att minska alternativt mer eller mindre utebli.

Jan Arleij
Publicerad 2022-05-26

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas