Nyheter | Rättvisa

Många svarta backar i Visby

Tillgänglighet är ett nyckelord för SPF Seniorerna också i årets upplaga av Almedalen.

Jan Arleij
Publicerad 2017-07-04

Organisationen syns på flera olika håll i Visby. Förutom huvudsatsningen på Äldreforum finns man bland annat också med på den så kallade Tillgänglighetsarenan, som förbundet arrangerar i samarbete med Parasport Sverige, DHR, Scandic och Hissförbundet.

Fyra seminarier äger rum i årets version av Tillgänglighetsarenan.

SPF Seniorernas sakkunnige i bostadsfrågor Fredrik von Platen deltar i ett av dem, med start 14.00.

Rubriken för det 45 minuter långa seminariet är ”Sverige – tillgängligt och utformat för alla?”.

Utgångspunkten är att Sverige under många år har haft ett av världens bästa regelverk för tillgänglighet.

Kritiskt skede

Samtidigt pågår just nu en omfattande översyn av byggregler inklusive tillgänglighetskrav.

Frågan panelen ska diskutera är vad som krävs för att Sverige ska fortsätta att gå i täten för tillgänglighetslagstiftningen?

Förutom Fredrik von Platen medverkar Kurt Eliasson, Kommittén för Modernare byggregler, Gunilla Fagerström, expert vid Boverket och Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna.

Pistkarta

Ett ovanligt sätt att marknadsföra tillgänglighetsfrågorna är den karta över Visby som tagits fram av arrangörerna.

Kartan gestaltar stadens många branta gator och backar med en utmaning i tuffast möjliga utförsåkarmiljö.

”Pistkartan” över Visby innerstad är indelad i gröna, blåa, röda och svarta gator och backar och anger exakta lutningen på några av de många tuffa stråken i den gamla kulturstaden.

– Den nya Pistkartan visar med humor att Almedalsveckan kan motsvara att bestiga Tour de Skis backar, säger Thomas Fogdö, den förre världsåkaren, som representerar Parasport Sverige.

– Undersökningen bakom kartan pekar på ett problem. Vi vill att besökare och makthavare tänker till så att de inte medverkar till att det byggs otillgängligt från början. Att rätta till kostar så oändligt mycket mer än att göra rätt från start.

Inaktiva i onödan

Thomas Fogdö deltar i Tillgänglighetsarenans första seminarium med start klockan 13.00, på Strandgatan 30. Rubriken är ”Aktivt liv kräver tillgängligt samhälle”.

Temat formuleras så här: Idrottshallar, parker och offentliga miljöer är i många fall inte tillgängliga. Att ta sig till och från idrottshallarna är också ett problem på grund av bristande tillgänglighet inom kollektivtrafiken. Många människor lever därför inaktiva liv som i sin tur medför ökade kostnader för samhället.

Ny rapport

Vid seminariet presenteras ett förslag för ökad tillgänglighet baserat på Parasport Sveriges tillgänglighetsundersökning.

Bengt Eliasson, riksdagsledamot (L), Malin Ekman-Aldén, generaldirektör för Myndigheten för Delaktighet och Karin Nolke Grubbström, generalsekreterare för Friskis&Svettis deltar enligt programmet.

Övriga seminarier har rubrikerna ”440 000 tillgängliga bostäder till 2020 – så gör man” och ”Ser dagens turister tillgänglighet som en självklarhet?”.

Pistkartan

Finalen av det extremt krävande längdskidloppet Tour de Ski innebär att åkarna tar sig från botten upp till toppen i Alpe Cermis som är en alpinbacke. Lutningarna är i de brantaste partierna mellan 26-28 procent, däremellan plågas åkarna konstant i extremt jobbigt motlut mellan 10-14 procent, beskriver arrangörerna av Tillgänglighetsarenan och ger några exempel från Visby:
• I Smittens backe lutar det 13 procent, en viktig förbindelse mellan Hästgatan och Stora Torget.
• I slutet på Kompanigränd som ligger i anslutning till Tillgänglighetsarenans plats för seminarier lutar det också rejält – 17 procent.

 

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2017-07-04
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas