”Matpatrullerna har gjort skillnad”
Nyheter | Maten
För lite. Särskilt saknar Christina Rogestam höjt bostadstillägg och en satsning på maten. Foto Jan Arleij

”Matpatrullerna har gjort skillnad”

Mycket återstår när det gäller äldres inflytande och valfrihet på landets särskilda boenden. Men när det gäller maten och måltiderna går det trots allt framåt, menar SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam.

Jan Arleij
Publicerad 2016-12-01

Som Senioren.se kunde berätta svarar 123 kommuner nej på frågan om de äldre på särskilt boende kan få välja mellan åtminstone två maträtter.

– Det måste kunna bli betydligt bättre. Det kan inte vara så svårt för kommunerna att klara av att öka den valfriheten, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Christina Rogestam.

Nationell satsning

Om regeringen kan komma till skott med en nationell kvalitetssatsning på äldres måltider så skulle det kunna bidra till att förbättra situationen, tror Christina Rogestam.

– Maten inom äldreomsorgen måste i så stor utsträckning som möjligt vara individanpassad. Både inom hemtjänsten och i våra särskilda boenden. Medveten om detta behöver bli större.

Förbättringar

Samtidigt har en hel del blivit bättre i de särskilda boendena, betonar Christina Rogestam.

– Flera saker har medverkat till att vi börjar få en ökad insikt om betydelsen av maten och måltidssituationen. Inte minst har våra egna matpatruller ute i distrikten gjort nytta. Att White Guide också lyfter frågan är positivt. Det gör att det här går i rätt riktning.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Nylagat på helgerna

200 kommuner svarar ja på frågan om de äldre på helgerna serveras nylagad och varm mat – alltså inte kyld mat som sedan värms upp på boendet. 37 kommuner svarar nej.

I 176 kommuner involveras de boende i själva måltidsaktiviteterna, som att duka, skala potatis och diska. 73 kommuner svarar nej.

244 kommuner svarar ja på frågan om seniorerna på särskilt boende erbjud olika mellanmål för att sprida måltiderna över dagen. Sju kommuner svarar nej.

Källa: SPF Seniorerna

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-12-01

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas