Max 26 grader inomhus
Bild: Colourbox
Nyheter

Max 26 grader inomhus

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina råd om inomhustemperatur. Särskilda regler gäller för känsliga grupper.

Jonas Nordling
Publicerad 2024-06-03

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina allmänna råd angående inomhustemperatur.

Råden är tänkta att användas av tillsynsmyndigheter, och kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnder. Men även fastighetsägare och den som exempelvis driver äldreboenden är målgrupp.

De allmänna råden ger riktvärden för både lägsta och högsta inomhustemperatur, och nu gäller följande:

Lägsta temperatur: 18°C (Känslig grupp: 20 °C)

Högsta temperatur: 24°C (Höst, vinter och vår)

Högsta temperatur: 26°C (sommar)

Myndigheten anger att det under sommaren kan vara acceptabelt med högre temperaturer dagtid, men inte för bostäder med känslig grupp. Där gäller riktvärdet dygnet runt.

Med känslig grupp avses personer som är känslig för kyla eller värme, som personer med kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättning, samt äldre och barn.

En viktig förändring är nya råd om vilka åtgärder som kan vidtas i fastigheter för att sänka inomhustemperaturen när det är varmt ute. I tillsynsvägledningen beskrivs hur en utredning av inomhustemperatur kan göras.

Jonas Nordling
Publicerad 2024-06-03

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas