Nyheter

Meddelarskydd snart på riksdagens bord

Om ett par månader går regeringen fram med en proposition om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Det framgår av regeringens propositionsförteckning för våren.

Jan Arleij
Publicerad 2016-01-19

Utredningen om meddelarskydd i privat vård tillsattes 2012 av den förra regeringen.

I utredaren Margareta Åbergs slutbetänkande som lämnades i november 2013 föreslås att alla omfattas som arbetar inom kärnverksamheten – även inhyrd persona – men inte personer i företagsledande ställning.

Grundtanken är att de som arbetar i offentligt finansierad men privat driven vård, skola och omsorg ska ha samma meddelarskydd som anställda i de offentliga verksamheterna.

Skyddet går bland annat ut på att arbetsgivaren inte får efterforska vem som har lämnat uppgifter till media om arbetsplatsen eller företaget.

Propositionen läggs på riksdagens bord den 22 mars.

Samma dag lämnar regeringen också över ett lagförslag om stärkt skydd för visselblåsare, rapporterar Altinget.se.

Även den propositionen grundas på en utredning som tillsattes av den tidigare regeringen.

Utredningen föreslog att den som slår larm om missförhållanden ska få vara anonym och att arbetsgivare ska vara skyldiga att se till att det finns rutiner för att slå larm.

Förslaget har av bland annat Justitiekanslern kritiserats för att inte vara tillräckligt omfattande. Arbetsgivarsidan ansåg tvärtom att det var för omfattande.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Jan Arleij
Publicerad 2016-01-19
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas