Nyheter

Miljard-rockad i äldrepolitiken

I regeringens budget för 2015 minskas anslaget till stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken med en knapp miljard. Samtidigt ökar man samma anslag med två miljarder.

Publicerad 2014-11-04

Att den nya regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet tar bort 956 miljoner kronor ur potten för stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken som alliansen hade satt dit ska inte tolkas som någon nedskärning, säger Guy Lööv, sakkunnig hos äldreminister Åsa Regnér (S).

– Beloppen finns med av budgettekniska skäl, säger Guy Lööv.

I texten i finansminister Magdalena Anderssons budgetproposition som presenterades för riksdagen den 23 oktober förklaras den borttagna miljarden:

”Med anledning av att tidsbegränsade satsningar på äldreomsorgen löper ut minskas anslaget ”Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken med 956 miljoner kronor 2015.”

– Exempelvis ingick alliansregeringens storsatsning på ”De mest sjuka äldre”. Att den satsningen upphör vid kommande årsskifte var ett beslut som alliansregeringen redan har tagit, förklarar Guy Lööv.

Men varför står då pengarna kvar?

– Det är ett budgettekniskt sätt att ta höjd för kommande satsningar. Men vad alliansen hade tänkt använda pengarna till framkommer eventuellt i deras kommande alternativa förslag till statsbudget, säger Guy Lööv.

Till följd av att tidsbegränsade satsningar på äldreomsorgen löper ut minskas anslaget också för åren framöver. För 2016 med 1 230 miljoner, för 2017 och 2018 med vardera 1 444 miljoner. Summan för 2015-2018 blir alltså 5 074 miljoner kronor, eller drygt fem miljarder.

Ny ordförande i riksdagens socialutskott är Emma Henriksson (KD).

– Pengarna skulle ha använts till att genomföra äldrepolitiska satsningar som låg i alliansens valmanifest. Ett exempel är måltidslyftet, säger Emma Henriksson.

Vad skulle de borttagna 956 miljonerna ha använts till om alliansregeringen hade suttit kvar?

– De 956 miljonerna för 2015 skulle vi ha använt till fortsatta stimulanser till kommuner och landsting för att utveckla vården och omsorgen om äldre och till ett fortsatt investeringsstöd till äldrebostäder.

Den nya S+MP-regeringen vill i stället satsa två miljarder under 2015 på att stärka bemanningen inom äldreomsorgen. Därför ökar man samma anslag ”Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken” med just två miljarder.

Satsningen fortsätter sedan under 2016, 2017 och 2018 med ytterligare två miljarder per år. Här blir alltså summan åtta miljarder kronor för perioden 2015-2018.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Ur budgeten

Så här står det på sidan 427 i ”Förslag till statens budget för 2015, finansplan och skattefrågor, kapitel 8-12”, under rubriken ”Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg”:

”Med anledning av att tidsbegränsade satsningar på äldreomsorgen löper ut minskas anslaget ”Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken med 956 miljoner kronor 2015. År 2016 beräknas anslaget minskas med 1 230 miljoner kronor, 2017 beräknas anslaget minskas med 1 444 miljoner kronor och 2018 beräknas anslaget minskas med 1 444 miljoner.”

Alliansens gemensamma budgetalternativ presenteras senast den 10 november.

Riksdagen avgör om regeringens budgetförslag går igenom. Den 3 december röstar ledamöterna om ramarna för budgeten. Därefter röstar de om budgetens olika delar, eller utgiftsområden – en process som pågår fram till den 18 december.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas