Nyheter

Ministern: Mer behöver göras

Allt fler kommuner och landsting har fått upp ögonen för att mer behöver göras för att utveckla vården och omsorgen om utlandsfödda äldre. Det säger barn- och äldreminister Maria Larsson (KD).

Publicerad 2010-12-29

Det är regeringens stimulansmedel som medverkar till utvecklingen, säger ministern till veteranen.se och hänvisar till Socialstyrelsens rapportering av hur medlen har använts hittills, och vilka resultat som uppnåtts.
–    När det gäller äldre invandrare har framförallt medel använts för att kommunicera med äldre invandrare på deras eget språk, genom förebyggande hembesök och informationsmaterial, säger Maria Larsson.
–    Men både landsting och kommuner saknar i hög utsträckning en strategi för hur de ska nå äldre invandrare. Och det är faktiskt ett viktigt resultat av satsningen – fler kommuner och landsting har fått upp ögonen för att här behöver mer göras.

Maria Larsson sa till Veteranen i februari 2008 att strukturella förändringar via reformer som Fritt val, värdighetsgaranti och kompetensutredning kommer att leda till förbättrade anpassningar för utlandsfödda att kunna få sina behov tillgodosedda.

Har det blivit så, finns konkreta tecken och exempel på att utvecklingen har gått i den riktning som du förutspådde då?
–    Valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihetssystem växer nu fram i allt fler kommuner. Ett av regeringens syften med den nya lagen är att främja en mångfald inom äldreomsorgen. Glädjande nog finns ett växande antal utförare som erbjuder äldreomsorg på andra språk än svenska.
–    Hälften av kommunerna som tillämpar LOV anger att utförare med särskild inriktning är verksamma i kommunen. Med särskild inriktning avses att utförarna profilerat sin verksamhet mot en särskild målgrupp som till exempel en etnisk grupp, en språkgrupp eller mot brukare med vissa specifika behov beroende på funktionshinder eller av andra skäl. Vanligast är att utförare profilerar sig genom att erbjuda personal som talar finska eller andra inom- eller utomeuropeiska språk.

Då, 2008, sa du att det inte var uteslutet att ge Socialstyrelsen ett särskilt uppdrag för att få fram en hållbar strategi för att möta behoven hos en växande grupp äldre med utländsk bakgrund. Hur ser det på det i dag?
–    Äldre invandrares situation och behov är en viktig fråga som behöver följas mycket noggrant, men om det ska göras genom ett särskilt uppdrag eller på annat sätt återstår att se. Under de närmaste åren kommer nya lagändringar att träda i kraft som kan förbättra där det brister – det gäller till exempel den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen och en satsning för att införa lokala värdighetsgarantier i kommunerna.

–    Regeringen förbereder också en utbildningssatsning – ett omvårdnadslyft – inom äldreomsorgen. Därtill fortsätter valfrihetssystemen att införas i allt fler kommuner.
–    Sammantaget sker alltså en hel del som kommer påverka äldre invandrare inom äldreomsorgen i positiv riktning. Det blir därför viktigt att utvärdera resultaten av dessa och andra reformer och satsningar, också ur äldres invandrares perspektiv.

SPF funderar just nu mycket på hur man ska kunna nå fram till utlandsfödda äldre. SPF i Eskilstuna har visat på en väg (se artikel här intill). Kan du ge ett eller två goda bonustips för hur man kan gå tillväga?
–    Jag tror att SPF är mycket väl skickade att bygga den typen av broar utan råd från en minister. Men förslagsvis finns ju ett stort antal av invandrarnas egna riksorganisationer, som många gånger har ett stort intresse för den äldreomsorg som ges till invandrare.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas