”Modern äldreomsorg får inte glömma existentiella behov”
Äldreminister Åsa Regnér (S) inledde andra dagen av Äldreomsorgsdagarna. Foto Jan Arleij
Nyheter | Omsorg | Äldrepolitik

”Modern äldreomsorg får inte glömma existentiella behov”

Äldreomsorgen behöver draghjälp av nya nationella mål. Sådana kommer till våren, sa äldreminister Åsa Regnér (S) på Äldreomsorgsdagarna i Älvsjö.

Jan Arleij
Publicerad 2017-10-27

Åsa Regnér uppehöll sig mycket vid existentiella frågor, för äldre i behov av vård och omsorg och vikten av att äldreomsorgen förmår möta behoven.

– Politiken har förbisett det här. En modern äldreomsorg behöver förstå de här behoven på riktigt, sa ministern som framhöll att politiken, också på nationell nivå, kan bidra.

En 40-åring

Åsa Regnér gjorde tankeexperimentet att en 40-åring skulle råka ut för det som ofta är vardag för en 80-plussare:
– Om en 40-åring drabbades av att partnern dog, bästa vännerna gick bort, att man själv fick en svår sjukdom, att man själv fick tvingas flytta. Om allt detta hände inom några år skulle man troligen få samtalsstöd och kanske till och med psykiatriska stödinsatser.
– Men är man i 80-årsåldern förväntar man sig härbärgera det här. Och då kanske man inte ens har en vän att dela det här med.

Förslag i vår

Den nationella kvalitetsplan som regeringen låtit Susanne Rolfner Suvanto utreda kommer att leda till förslag under våren, utlovade Åsa Regnér men utan att närmare konkretisera vad som kommer att föreslås.
– Men det har betydelse i sig att det finns en plan, och mål man kommit överens om. Det ger er underlag att ställa krav inte minst på mig som minister och regeringen att det händer saker.
– Det har fungerat på jämställdhetens område, man förhåller sig till målen, man kritiserar om det går för långsamt. Vi behöver ha en sådan process också på äldreomsorgens område.

Fler bostäder

En annan fråga som Åsa Regnér lyfte som ett stort bristområde gäller de äldre som beviljats särskilt boende men som ändå inte får plats i tid.
– Det är en jättefråga att äldre måste vänta på beviljat boende. Investeringsstödet är viktigt. Men den här bristen måste följas upp.
Äldreministern utlovade också ”inom kort” förslag om enklare biståndsbedömning och en skrivning i socialtjänstlagen som möjliggör en ny boendeform som ska ligga mellan egen boende och särskilt boende.

 

Jan Arleij
Publicerad 2017-10-27

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas