Möjligt syna omsorg i sömmarna
Nyheter | Omsorg
Foto: Colourbox

Möjligt syna omsorg i sömmarna

Socialstyrelsen redovisar nu vad äldre själva tycker om särskilt boende och hemtjänst.

Jan Arleij
Publicerad 2017-11-24

Det görs i en rikstäckande enkätundersökning där 63 procent av 220 000 seniorer 66 år och äldre med äldreomsorg har svarat på en lång rad frågor om kvaliteten på omsorgen.

Därmed går det att granska verksamheten i särskilt boende och hemtjänst på detaljnivå.

”Så här tycker äldre om sin äldreomsorg” heter undersökningen och de lokala resultaten finns att hämta på Socialstyrelsens hemsida.

– Majoriteten är nöjda, summerar myndigheten som kommer med en sammanfattande rapport i december.

Skiljer sig

Men skillnaderna mellan äldreboendena är stora, både kommuner emellan men också mellan äldreboenden i samma kommun.

Att en majoritet uppger sig vara nöjd innebär omvänt att ett stort antal individer inte känner sig nöjda med olika delar av hemtjänst eller särskilt boende.

Information

Något som ger underlag för att förbättra äldreomsorgen, konstaterar äldreomsorgschefen Anette Svensson Nordlander i Skara kommun.

– Undersökningen har ett stort värde för oss när vi ska förbättra och utveckla vår äldreomsorg. Det är ju faktiskt de äldres åsikter som kommer fram.

Anette Svensson Nordlander exemplifierar med ett område som aktiviteter för de äldre på särskilt boende.

– Det är ett prioriterat område inom våra särskilda boenden och som vi har satt högt på agendan. Vår förhoppning är att de boende och anhöriga snart ska märka av positiva förbättringar. Vi använder en del av våra statliga stimulanspengar där.

Maten igen

Ett annat exempel på resultat man kan få fram ur undersökningen gäller maten.

På frågan ”Tycker du att måltiderna är en trevlig stund på dagen?” varierar svaren stort mellan de olika boendena i Skara kommun, från 50 upp till 79 procent.

Anette Svensson Nordlander.

 

– Vi tittar mycket på maten och har en bra diskussion med köket. Det handlar också mycket om situationen kring måltidsstunden. Där har vi haft en satsning tidigare, men vi behöver nog ta upp det igen. Maten ska smaka gott och det ska vara trevligt att äta, för maten är en viktig del av livet, säger Anette Svensson Nordlander.

Inspiration

Liknande variationer som de i Skara går att hitta på många boenden och i många kommuner runt om i landet.

För SPF Seniorernas kommunala pensionärsråd ute i kommunerna kan undersökningen vara ett verktyg för att granska äldreomsorgen ända ner på enhetsnivå.

Undersökningen

I 2017 års undersökning, som gjordes under våren, deltog totalt 130 125 personer, varav 91 634 personer med hemtjänstinsatser och 38 491 personer som bor i särskilt boende.

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-11-24
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas