Mycket till den som kan fortsätta jobba
Nyheter | Arbete
Foto: Colourbox

Mycket till den som kan fortsätta jobba

För den som vill, får och orkar fortsätta jobba efter fyllda 65 år finns tusenlappar att vinna. Det visar nya beräkningar från Swedbank.

Jan Arleij
Publicerad 2020-11-17

Det är det högre jobbskatteavdraget som gör att till exempel en lärare kan få 2 300 kronor mer efter skatt varje månad om man jobbar heltid efter 65, skriver banken i en analys.

Men även om man jobbar deltid får man del av det högre jobbskatteavdraget.

Dessutom blir pensionen högre om man i stället går i pension vid 67 år.

– För en lärare med en lön på 37 000 kronor per månad skiljer det 2 300 kronor i skatt om man är under eller över 65 år. Det finns tusenlappar att tjäna för den som jobbar efter 65 år, även om man jobbar kvar på deltid, säger Madelén Falkenhäll, ekonom och senioranalytiker på Swedbank.

Större jobbskatteavdrag

Alla som arbetar och betalar skatt får ett jobbskatteavdrag, det vill säga ett extra avdrag på sin inkomstskatt. För de som är 65 år eller äldre och som fortfarande jobbar, heltid eller deltid, är jobbskatteavdraget större än för de under 65 år.

För att stimulera till ett längre arbetsliv är jobbskatteavdraget större för de som är 65 år och äldre, det gäller alltså även om man fortsätter jobba på deltid.

Avdraget gäller på den lön man får, pensionen man tar ut får man däremot inget jobbskatteavdrag på.

Dölj faktaruta

Jobbar läraren kvar på 75 procent och tar ut allmän pension 25 procent, men sparar sin tjänstepension till längre fram, så får hen ut 26 550 kronor efter skatt, alltså bara 850 kronor mindre än när hen jobbade heltid fram till 65 år.

– Genom att jobba kvar på 75 procent ett par år efter 65 år behåller man i stort sett samma inkomst efter skatt samtidigt som man kan vara ledig mer än en dag i veckan. Eftersom man då fortsätter betala in till sin allmänna pension blir den dessutom högre när man är 67 än den hade varit om man gick i pension på heltid vid 65 år, säger Madelén Falkenhäll.

Betalar in

Fortsätter man jobba och skjuter på att ta ut sin pension så blir den högre till följd av att man fortsätter betala in till pensionen, fortsätter få avkastning på sitt pensionskapital och minskar antalet år som pensionen betalas ut.

Det gäller även om man jobbar deltid och tar ut av sin allmänna pension på deltid.

Pensionen ökar

Går läraren däremot i pension vid 65 års ålder blir pensionen knappt 19 000 kronor efter skatt.

Fortsätter läraren arbeta heltid i två år så ökar pensionen med knappt 2 000 kronor efter skatt.

Men hen kan även gå i pension på deltid och ändå få en högre pension vid 67 år än om hen hade gått i pension vid 65 år, enligt beräkningarna.

Madelén Falkenhäll.

– Om en lärare jobbar kvar på 75 procent och tar ut allmän pension på 25 procent i två år blir pensionen 20 200 kronor per månad efter skatt vid 67 år, om man också väntar med att ta ut sin tjänstepension tills man fyllt 67 år. Det är 1 300 kronor mer i plånboken än om hen skulle gått i pension på heltid vid 65 år, säger Madelén Falkenhäll.

Disponibel inkomst

Ett annat sätt att få en överblick över effekten av att gå i pension på heltid eller deltid är att se till den totala disponibla inkomsten, inkomsten efter skatt, under åren 65-67 år.

Högst disponibel inkomst har läraren som jobbar kvar på heltid till 67 års ålder och sedan går i pension. Under de tre åren blir inkomsten totalt drygt 960 000 kronor.

Gradvis nedgång

Den lärare som jobbar kvar på 75 procent och tar ut allmän pension på 25 procent i två år för att gå i pension på heltid vid 67 års ålder får en total inkomst på knappt 880 000 kronor medan den som går i pension på heltid vid 65 år får drygt 680 000 kronor under treårsperioden.

– Om man orkar kan man alltså tjäna på att gå i pension gradvis, det vill säga trappa ner med några års deltidsarbete samtidigt som man tar ut delar av sin allmänna pension, summaerar Madelén Falkenhäll.

Stor skillnad i skatt

Skatt på lön om man är under respektive över 65 år, kronor per månad.

Lön-Skatt/om under 65 år/om över 65 år/Skillnad
30 000 – 7 300 – 4 900 /-2 400
40 000 – 10 600 – 8 400 /-2 200
50 000 – 15 200 – 13 000 /-2 200
60 000 – 20 800 – 18 900 /-1 900

Källa: Swedbank

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-11-17
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas