Nyheter | Bedrägerier

Nära 30-procentig ökning av brott mot äldre

Antalet anmälda brott mot äldre har ökat med drygt 28 procent jämfört med samma period förra året. Det visar polisens senaste statistik.

Jan Arleij
Publicerad 2017-05-31

äldrebrott, brott, bedrägeriDet är Nationellt bedrägericenter (NBC) som varje månad gör en sammanställning av senaste tidens anmälningar inom olika brottskategorier.

Aprilsiffran är 199 anmälda brott mot funktionsnedsatt, vilket enligt polisens statistik avser ”person som uppfattats ha nedsatt motståndskraft till följd av hög ålder, fysiskt eller psykiskt funktionshinder”. Tidigare användes termen ”åldringsbrott”.

Flödet ökar

Aprilsiffran för 2016 var 168 anmälda brott.

– Anmälningsinflödet har från april 2016 och framåt ökat markant på grund av större brottsserier som riktat sig mot äldre. Detta har medfört att antalet anmälda brott mot funktionsnedsatta ökade med närmare 28 procent under 2016, skriver NBC i sammanställningen.

– Antalet anmälda brott mot äldre fortsätter att vara på en för brottskoden hög nivå.

Kontokort och kod

Oftast handlar brotten om olika sätt att vilseleda och där gärningspersonen aktivt tar kontakt med den äldre för att komma över kontokort och kod eller pengar.

Anmälda brott 2016 och 2017

Januari 2016: 114. Januari 2017: 214
Februari 2016: 111. Februari 2017: 166
Mars 2016: 166. Mars 2017: 157.
April 2016: 168. April 2017: 199.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-05-31
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas