Nyheter

Nu vässas chefer i äldreomsorgen

Regeringen tycker att kompetensen hos cheferna inom äldreomsorgen är för dålig. Därför innehåller 2013 års statsbudget en satsning på 100 miljoner kronor till ledarskapsutbildning.

Publicerad 2012-09-10

Satsningen genomförs 2013-2015 i form av olika högskolekurser om bland annat värdegrund och organisation.

– Vi vet att det finns väldigt olika utbildningsnivå på äldreomsorgens chefer i dag och de måste få möjlighet till en god ledarskapsutbildning. Det är en viktig pusselbit för en förbättrad kvalitet i äldreomsorgen, säger äldreminister Maria Larsson (KD) till TT.

Få igång kommunerna

Regeringen hoppas kunna få igång kommunerna att själva utbilda sin personal.

– Det sker inte per automatik och därför är det viktigt att vi hjälper till nationellt att rigga en utbildning, säger Maria Larsson.

Betala hälften själva

Äldreministern betonar att statens 100 miljarder är en start-peng – kommunerna måste också själva bidra.

– Äldreomsorgens chefer är kommunalt och inte statligt anställda, betonar Maria Larsson.

Hur mycket pengar kommunerna måste få loss anger dock inte regeringen.

– Det ska vi återkomma till, men det brukar ju vara så att man bidrar med hälften var i den här typen av satsningar, säger Maria Larsson.

Enskilda utförare

Utbildningssatsningen ska även omfatta enskilda utförare och dess enhetschefer, poängterar regeringen i ett pressmeddelande.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Enhetschefer

Med enhetschef menar regeringen ”första linjens chefer”, det vill säga chefer med verksamhets-, budget, – och personalansvar.

Enligt Socialstyrelsens lägesrapport år 2012 saknar tio procent av enhetscheferna eftergymnasial utbildning och 37 procent har högst en tvåårig högskoleutbildning.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas