Nyheter

Screening minskar inte risken vid cancer

Publicerad 2011-04-04

Det speciella med studien är att den har så pass lång uppföljningstid som 20 år.

Bakom forskningen står Gabriel Sandblom, docent vid Karolinska institutet. 9 026 män i åldern 50-69 år ingick. 1 494 lottades till screening vart tredje år, medan resten fungerade som kontrollgrupp.

Alla fall av prostatacancer registrerades under 12 år och sedan följdes männen i studien i ytterligare åtta år. 5,7 procent av männen som screenades fick diagnosen prostatacancer, jämfört med 3,9 procent i kontrollgruppen.

Mycket har hänt
– Det kan vara så att screening faktiskt inte ger någon vinst. Men det sätt screening och behandling bedrevs på när studien började kan också ha betydelse för resultatet. Mycket har hänt när det gäller strålbehandling och kirurgi sedan studien startade 1987, säger Gabriel Sandblom till Dagens medicin.

Studien publiceras i tidskriften British Medical Journal.

Hett ämne
Frågan om screeningens vara eller inte vara engagerar många SPFs medlemmar. Ämnet brukar komma upp på förbundets kongresser i form av motioner och debatter.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Bör prostata-screening vara obligatorisk?
Svara på veckans fråga här till höger.

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas