Nyheter

Ny kunskap om individer med Alzheimers sjukdom

Nu kommer ny kunskap inom Alzheimerområdet. Men denna gång gäller det inte de neurologiska aspekterna, medicinsk forskning eller de anhörigas perspektiv, utan de sjuka själva.

Publicerad 2013-06-11

Det är Selina Mårdh vid Linköpings universitet som i sin avhandling i psykologi kan visa på detta kanske något bortglömda perspektiv.

Alzheimersjuka har själva medverkat i intervjuer om sin sjukdom. Ofta är de medvetna om sitt dåliga minne och många gånger även om sin diagnos.

Har olika bilder
Selina Mårdh har valt att ställa samma frågor till patienterna och till deras anhöriga. Det visar sig att de båda ofta inte alls har samma bild av den verklighet de upplever.

– Paren är inte överens, och det är svårt för den sjuke att få fram sitt budskap, säger Selina Mårdh i ett pressmeddelande om avhandlingen.

Är medvetna
De sjuka är medvetna om sitt dåliga minne, men de kan inte överblicka de konsekvenser det får. Selina Mårdh har också funnit att de ord och begrepp som den sjuke har glömt har gått förlorade för alltid och inte kan återuppväckas.

– Det är bättre att fokusera på det som fortfarande fungerar än att försöka återuppväcka det som gått förlorat, säger hon. Det skapar också mindre frustration.

Individen finns kvar
De Alzheimersjuka påverkas också känslomässigt av sin omgivning. De ger uttryck för att de blir ledsna av den irritation de känner att de orsakar, konstaterar Selina Mårdh i avhandlingen.

– Anhöriga tror ofta inte det är någon idé att fråga, de tror inte att de sjuka har något att berätta. Men alla skulle antagligen må bättre om man kan behålla kärnan i sin relation, fortsätta prata som man alltid har gjort.

– Det finns en individ därinne som fortfarande tänker och känner, även om vi inte känner igen den som vår partner.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Avhandlingen

Selina Mårdh disputerade den 24 maj.

Avhandlingen heterCognitive erosion and its implications in Alzheimer´s disease”.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas