Ny lag kan minska ensamhet
Nyheter | Omsorg
Foto: Jan Arleij

Ny lag kan minska ensamhet

Ett bättre förebyggande arbete i kommunerna kan hejda ensamhet och social utestängdhet bland äldre. De säger regeringens utredare av socialtjänstlagen Margareta Winberg.

Jan Arleij
Publicerad 2018-04-24

”Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst” är namnet på det delbetänkande som Margareta Winberg presenterade på tisdagen (24/4).

Regeringen har gett henne i uppdrag att se över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter.

– I delbetänkandet fördjupar vi istället kunskaperna om och möjligheterna med att arbeta förebyggande. Målet är att väcka intresse för frågorna bland beslutsfattare, professioner och brukarföreträdare, säger Margareta Winberg.

Förslag i december

Några skarpa förslag kom inte på den pressträff som Margareta Winberg och äldreminister Lena Hallengren (S) höll vid lunchtid.

– De kommer när utredningen lägger sitt slutbetänkande i december, sa Margareta Winberg, som dock skissade tydligt på kommande förenklingar i processer fram till beslut om stöd.

Se det friska

Winberg uppehöll sig en del vid äldres behov när hon presenterade delbetänkandet.

– Vi behöver arbeta mer förebyggande för att minska social utestängning av inte minst äldre. Det kräver åtgärder på samhällsnivå, gruppnivå och individnivå.

Nytt synsätt

Margareta Winberg exemplifierade med hur betydelsefullt det är med ett salutogent arbetssätt inom äldreomsorgen, alltså att man ser till det friska hos den gamla människan och anpassar verksamheten till det.

– Idag är det inte alltid så muntert det man ser inne på särskilda boenden.

Planering

Äldres ensamhet kan delvis förebyggas om man planerar bättre i tid, exempelvis bostadsmiljöer och mötesplatser.

– Det i sin tur förutsätter att social planering lyfts upp i den politiska hierarkin. Socialtjänsten måste in i kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslutsprocesser på ett tidigt stadium.

Får inte kosta

Socialtjänstlagen reglerar förutsättningar för äldreomsorgen. SPF Seniorernas finns med i Margareta Winbergs referensgrupp.

Förbundet har tidigare kritiserat att utredningen inte får lägga förslag som är ”kostnadsdrivande”.

Måste ta höjd

Äldreminister Lena Hallengren konstaterade när hon tog emot delbetänkandet att det demografiska perspektivet är centralt när en ny lag ska arbetas fram.

– Nu fyller de tidigaste fyrtiotalisterna 80 år. Det är en stor grupp som så småningom kommer att behöva vård och omsorg. Det är tid att vi får en lag som tar höjd för vad det innebär.

Delbetänkandet kom 24 april.

 

Jan Arleij
Publicerad 2018-04-24
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas