Nyheter

Världens största studie om prostatacancer

Alla män mellan 50 och 69 år i Stockholms län och på Gotland ska erbjudas provtagning för prostatacancer. Syftet är att förbättra precisionen i proven men också att på sikt införa ett nationellt program för screening så att alla män omfattas.

Publicerad 2011-12-21

Studien startar i januari 2013 och ska pågå i två år. Den presenteras idag på Dagens Nyheters debattsida av chefen för undersökningen professor Henrik Grönberg och biträdande landstingsrådet Lars Joakim Lundquist (M).

Med bättre testverktyg kommer vi att kunna rädda många liv och bespara många ett onödigt lidande, skriver Lars Joakim Lundquist och Henrik Grönberg.

Det är Stockholms läns landsting och Karolinska institutet som kommer att inleda studien som blir världens största. Över 200 000 män från Stockholms län och Gotland kommer att kunna delta.

Onödiga behandlingar
Bara en av fyra män med förhöjt PSA-värde har faktiskt prostatacancer. Dessutom behöver bara hälften av tumörerna behandlas.

Med säkrare provresultat skulle cancer upptäckas tidigt och patienter med godartade tumörer skulle inte behöver gå igenom onödiga behandlingar.

En säkrare diagnostisering skulle också göra det möjligt att erbjuda allmän screening av prostatacancer, enligt Karolinska institutet och Stockholms läns landsting som står bakom den omfattande studien.

Målkonflikt kan upphöra
Diskussionen om nytta och risk med allmän screening är då och då uppe för diskussion inom SPF. På kongressen i Visby 2005 bestämde man sig, efter intensiv debatt, för att avråda från allmän screening.

Om den nya undersökningen faller väl ut kan man närma sig båda målen: bred diagnosticering men ingen överbehandling.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Dödligaste cancern

Varje år dör 2 500 män i prostatacancer i Sverige och nästan 10 000 insjuknar.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas