Ny sekretess farlig för äldre
Foto Colourbox
Nyheter | Läkemedel

Ny sekretess farlig för äldre

Seniorer riskerar att drabbas när statistik över försäljning av läkemedel stoppas.

Jan Arleij
Publicerad 2019-03-01

Socialstyrelsen och e-hälsomyndigheten kommer inom kort att stoppa utlämnandet av försäljningsstatistik där enskilda läkemedel kan identifieras.

Skälet är en ny domstolstolkning av sekretesslagen som innebär att Socialstyrelsen och e-hälsomyndigheten inte längre anser sig kunna lämna ut försäljningsuppgifter om enskilda läkemedel.

Svårt följa upp

Myndigheternas striktare tolkning av sekretesslagstiftningen kommer att drabba seniorer, säger riksdagsledamoten Barbro Westerholm till Senioren.

– Det blir svårare att följa upp läkemedels nytta och risker sedan de kommit ut på marknaden och det kommer att slå inte minst mot den största patientgruppen – de årsrika konsumenterna.

Minskad säkerhet

Barbro Westerholm, själv läkare i grunden, konstaterar två saker. Dels att det är äldre som är den största användargruppen av läkemedel. Dels att försäljnings- och receptstatistik gör att man kan bedöma sambandet mellan användningen av olika läkemedel och läkemedelsbiverkningar som anmäls för äldre.

– Genom de restriktioner som införs för läkemedelsstatistiken förhindras dessa analyser med minskad säkerhet för användarnas del som följd.

Forskning tar stryk

Flera saker riskerar enligt Barbro Westerholm att gå förlorade, bland annat:
• Möjligheten att kunna se hur rekommendationer om olika läkemedels användning slår igenom.
• Den mångåriga, väl utvecklade nordiska forskningssamverkan om läkemedels nytta och risker.

Kräver svar

Barbro Westerholm begär nu att regeringen agerar.

I en skriftlig fråga i riksdagen till socialminister Lena Hallengren (S) vill Barbro Westerholm veta vad regeringen gör ”så att den svenska läkemedelsstatistiken kan fungera på det effektiva, kvalitetssäkrade och transparenta sätt som den har gjort under de senaste 40 åren”.

Lovar lindra

Lena Hallengren håller med om att ”en rad negativa konsekvenser” nu står för dörren.

Regeringen återkommer med besked om möjligheter att kortsiktigt lindra vissa effekter, lovar Lena Hallengren, och hur man eventuellt kan utreda frågan långsiktigt.

– Det är regeringens ambition att läkemedelsstatistik även fortsättningsvis ska kunna hanteras på ett sätt som ger allmänheten insyn i utvecklingen på läkemedelsområdet och som samtidigt bidrar till ökad patientsäkerhet och kostnadseffektivitet, sammanfattar Lena Hallengren sitt svar till Barbro Westerholm.

Bakgrund

Sedan 40 år har den svenska läkemedelsstatistiken varit offentlig ner på enskilt läkemedel.

En dom i Kammarrätten i Stockholm från i somras tolkas nu av Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten så att försäljningsstatistik över enskilda läkemedel från myndigheternas läkemedelsregister inte kan lämnas ut. Motiveringen är att det skulle strida mot offentlighets- och sekretesslagen.

 

Dölj faktaruta

Barbro Westerholm är upprörd:

– Det är helt galet att man sekretessbelägger uppgifter där alla som berörs, inte minst läkemdelsindustrin som säljer läkemedlen, vill att uppgifterna ska vara offentliga.

Barbro Westerholm.
Jan Arleij
Publicerad 2019-03-01

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas