Ny studie: Färre vaccinerade bland personer som jobbar med äldre
Foto Getty Images
Nyheter | vaccinationstäckning

Ny studie: Färre vaccinerade bland personer som jobbar med äldre

Hur stor andel som vaccinerats mot covid-19 varierar kraftigt mellan olika yrken i Stockholms län. Det visar en ny studie som bekräftar bilden att personer som jobbar på äldreboenden och inom hemtjänsten ligger klart under genomsnittet.

Jan Hagberg
Publicerad 2022-03-16

Orsaker som spelar in när det gäller vaccinationstäckningen är framför allt position på arbetsmarknaden, inkomst och födelseland.

Det visar studien som Centrum för arbets- och miljömedicin i Region Stockholm gjort, skriver Stockholms läns sjukvårdsområde i ett pressmeddelande.

– Våra analyser har inte syftat till att ge en förklaring skillnaderna i vaccinationstäckning, utan till att identifiera grupper där det kan finnas behov av särskilda insatser. Det finns länder som involverat arbetsplatserna i sin vaccinationsstrategi. Våra resultat ger ett underlag för att diskutera om vi också bör göra det och hur det i så fall skall genomföras, säger Maria Albin, professor i arbets- och miljömedicin och överläkare på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Region Stockholm.

Rapporterat om det

Det är egentligen inget nytt och Senioren har skrivit om den lägre vaccinationstäckningen bland personal på äldreboenden och inom hemtjänsten och hemsjukvården. Vi har även tagit upp det på flera av Folkhälsomyndighetens pressträffar.

Den här studien har gått igenom fler yrkesgrupper och den visar bland annat att högre tjänstemän har en betydligt högre täckning än personer i arbetaryrken med låga kvalifikationskrav. Sambandet är även starkt mellan födelseland och inkomst men betydelsen av detta varierar mellan yrken och sektorer.

Två doser i studien

Bland män i medianyrket var täckningsgraden 78 procent, med en spännvidd på 47 till 98 procent. För kvinnor var täckningsgraden i medianyrket 82 procent, med en spännvidd mellan 40 och 99 procent. Det kan vara värt att veta att den här studien utgår från två doser.

Stockholms läns sjukvårdsområde skriver vidare att den låga och ibland mycket låga vaccinationstäckningen i vissa yrkesgrupper främst är problematisk därför att många inte är skyddade mot allvarlig sjukdom.

Kontakt med känsliga grupper

Men det är även att problem att smittspridningen riskerar att öka mellan anställda och de personer de träffar i sitt arbete. Allra störst blir det problemet i yrkesgrupper som undersköterskor i hemtjänst, hemsjukvård och på äldreboenden, personliga assistenter och vårdbiträden. Det är alla yrken med låg vaccinationstäckning som innebär kontakt med känsliga grupper.

Just arbetsplatserna har en viktig roll att dels informera och skapa förtroende och dels på andra sätt underlätta för vaccinationen.

Ännu färre med tre doser

– Arbetsmarknadens parter har tidigare tagit upp vaccination på eller i anslutning till arbetsplatsen som en väg att öka vaccinationstäckningen. Vår rapport ger ett detaljerat underlag för en bredare diskussion om detta, säger Maria Albin.

Den här studien gäller alltså Stockholms län och personer som fått två doser. När det gäller vaccinationstäckningen för tredje dosen och hela riket visar de senaste siffrorna från Folkhälsomyndigheten (23/2) att 62 procent som jobbar på äldreboenden har fått en tredje dos. För personer som jobbar inom hemtjänsten är motsvarande siffra 52 procent.

Du hittar hela pressmeddelandet med fler siffror från Stockholms läns sjukvårdsområde här

Jan Hagberg
Publicerad 2022-03-16

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas