Hittar nytt blodtest för alzheimer
Nyheter | Nya rön
Kaj Blennow och Henrik Zetterberg.

Hittar nytt blodtest för alzheimer

Ett vanligt blodprov kan räcka för att göra ett alzheimertest. Det hoppas två världsledande svenska forskare.

Jan Arleij
Publicerad 2020-04-23

Forskarduon Kaj Blennow, professor i klinisk neurokemi, och Henrik Zetterberg, professor i neurokemi, på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, fortsätter att kasta ljus på alzheimergåtan.

De båda har utvecklat ett sätt att mäta alzheimerdrivande proteinbiomarkörer – specifik variant av proteinet tau – i vanliga blodprover.

En viktig effekt av upptäckten kan vara att det blir enklare och billigare att testa för alzheimer.

Ryggvätska

Ämnen som tyder på alzheimer har sedan länge kunnat mätas med hjälp av ryggvätskeprov.

Sedan några har även avancerad medicinsk avbildningsteknik, så kallad PET-teknik, kunnat användas.

Ryggvätskeprov är dock svårt att göra i primärvården, och de höga kostnaderna för PET begränsar användningen. Att kunna påvisa indikation för alzheimer via vanliga blodtester hade därför varit mycket värdefullt, menar forskarna.

– Vi tror att vårt blodtest kan få en mycket viktig framtida användning som screeningtest i primärvården, vilket vi också visade i en av delstudierna i vår artikel där vi just undersökte primärvårdspatienter som sökte för minnesstörning, säger Kaj Blennow i ett pressmeddelande.

Mer kunskap

Blodtestet visade mycket god förmåga att skilja alzheimer från andra hjärnsjukdomar, exempelvis frontallobsdemens och Parkinsons sjukdom.

– Vi tror också att nivån av det specifika proteinet i blodplasma kan vara en mycket viktig markör för att påvisa och följa effekten av de nya läkemedel mot alzheimer som i dag är under utveckling, säger Henrik Zetterberg.

Studien

Alzheimers sjukdom karakteriseras av två sjukliga förändringar i nervsystemets vävnad. Dels plack, bildat av proteinet beta-amyloid, dels neurofibriller som består av proteinet tau, som via en biokemisk process, fosforylering, klibbat ihop sig i små nystan i hjärnans nervceller.

Den nyutvecklade metoden bygger på mätning av fosforylerat tau, den specifika varianten P-tau181, i vanliga blodprover. Detta görs med hjälp av en ultrakänslig metodik, som kan mäta betydligt lägre nivåer av proteinbiomarkörer än andra analysmetoder.

Resultaten har publicerats i en artikel i tidskriften The Lancet Neurology.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-04-23
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas