Nytt friskt blod på riksdagsbänken
Foto: Gettyimages
Nyheter | Balans

Nytt friskt blod på riksdagsbänken

Just nu finns femton ledamöter som uppnått minst 65 års ålder i den svenska riksdagen. Debutant på bänken är Magnus Stuart (M), 68 år.

Jan Arleij
Publicerad 2021-02-16

Efter valet 2018 räknades endast sex ledamöter in som var 65 år och äldre. Den sämsta representationen på många år.

Nästan tre år har gått sedan dess och ledamöterna har blivit årsrikare. Ett antal har därmed avancerat över 65-årsstrecket.

Dessutom har flera ledamöter avslutat sina mandatperioder i förtid och istället ersatts med seniorer. Exempelvis efterträddes Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt nyligen av Gudrun Nordborg, 74, från Umeå.

Magnus Stuart.

Riksdagens färskaste ledamot är alltså Magnus Stuart (M) som tar över efter Lotta Finstorp som ska bli landshövding. Grattis till nya jobbet!

– Tack, det känns mycket bra! Det här är ett av de finaste förtroendeuppdrag man kan få.

Vad motiverar dig att ta dig an uppdraget?

– Det är alldeles för få personer över 65 år i riksdagen. Vi som är 65-plussare är drygt 25 procent av väljarna men i riksdagen är vi bara runt tre procent. Det är en klar obalans och i och med att jag nu är riksdagsledamot så blir vi i alla fall ytterligare en person som har passerat 65.

Varför anser du att det är viktigt med fler seniorer i riksdagen?

– Vi som är äldre har en bred och lång erfarenhet. Vi har en gång i tiden varit unga och även medelålders och har många erfarenheter med oss som jag vet är viktiga för att fatta kloka beslut.

Femton årsrika i riksdagen

Westerholm Barbro 87 år
Hammarberg Thomas 79 år
Jilmstad Lars 75 år
Nordborg Gudrun 74 år
Oskarsson Anne 74 år

Åsebol Ann-Britt 73 år
Richthoff Roger 72 år
Brännström Katarina 71 år
Utbult Roland 69 år
Stuart Magnus 68 år

Ståhlgren Inge 68 år
Lundgren Kerstin 66 år
Adaktusson Lars 65 år
Rågsjö Karin 65 år
Falkhaven Elisabeth 65 år

Källa: Riksdagen

Dölj faktaruta

– Rent allmänt ser vi tyvärr en form av åldersdiskriminering i vårt land och alla vi som är lite äldre måste hjälpas åt för att ändra på detta. Speciellt nu under pandemin är det alldeles för ofta som vi äldre klumpas ihop som homogengruppen 70 plus.

Vad tror du själv att du konkret kan bidra med i riksdagsarbetet?

– Dels kommer jag driva frågor som rör oss äldre men jag har också 35 års erfarenhet från att driva företag och vet mycket om företagande och företagares villkor. Jag har också ett antal års erfarenhet av politiskt arbete i min hemkommun Strängnäs där jag bland annat jobbat med miljö och samhällsbyggnadsfrågor. Från de här olika områdena tar jag med mig mina erfarenheter in i riksdagsarbetet.

Uppvaktning pågår

– Till nästa val måste en betydligt högre andel vara 65 år och äldre i politiken. Hur säkerställer ni en rimlig andel seniorer på era listor och i de folkvalda församlingarna efter valet 2022?

Det skriver SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson i ett brev till riksdagspartiernas partisekreterare.

Eva Eriksson.

– Idag saknas äldre i demokratiska organ, som går miste om seniorers erfarenhet och kompetens. Det undergräver legitimiteten och trovärdigheten i debatter och beslut, och eroderar ytterst förtroendet för den representativa demokratin.

Brevet har lett till en rad möten mellan Eva Eriksson och riksdagspartiernas partisekreterare.

Hittills har SPF Seniorerna uppvaktat partisekreterarna Juno Blom (L), Michael Arthursson (C), Peter Kullgren (KD). Målet är att få till möten med samtliga partisekreterare.

– Vi framhåller under mötena att det idag råder en extremt skev representation av seniorer i politiken, och seniorers kompetens och erfarenhet saknas, särskilt i riksdagen. Snart börjar partierna arbetet med att fastställa sina partilistor. Det är nu som partierna har en möjlighet att göra skillnad, säger Eva Eriksson.

Vid träffarna tar SPF Seniorernas ledning också upp frågor om äldreomsorgen, men även boendefrågor, svårigheter att få lån, synen på äldre och pensioner.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-02-16

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas