Nyheter

Nytt larm om felmedicinering av äldre

Publicerad 2011-06-08

De senaste 20 åren har äldres läkemedelanvändning nästan fördubblats. Cirka 55 000 personer som är över 80 år har i dag fler än tio läkemedel, konstaterar Socialstyrelsen.

Uppemot 30 procent av alla äldre som akut läggs in på sjukhus i dag gör det till följd av biverkningar av läkemedel. Hanteringen av läkemedel till äldre och multisjuka har alltså stora brister, konstaterar rapporten.

Ett kraftfullare regelverk för att vårdgivarna på ett bättre sätt ska hantera läkemedelsanvändningen är därför helt nödvändigt, skriver Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm på Svenska Dagbladets debattsida.

Brist på tid och pengar

Rapporten som heter ”Kvaliteten i äldres läkemedelsanvändning: Läkarens roll” bygger på enkätsvar från 625 vårdcentraler och intervjuer i fokusgrupper med läkare från olika delar av landet.

Några av resultaten:

  • 28 procent av vårdcentralerna har rutiner för regelbundna läkemedelsgenomgångar för äldre som bor hemma.
  • Tidsbrist (62 procent) och ekonomiska begränsningar (19 procent) anger de flesta vårdcentralerna som de vanligaste skälen till att inte göra genomgångar av en äldre persons läkemedel.
  • De allra flesta vårdcentraler uppger att deras läkare har vissa (82 procent) eller stora (6 procent) behov av att få utbildning inom området äldre och läkemedel.

Skarpare regler
Socialstyrelsen tänker nu skärpa sina bindande föreskrifter om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.

Bland annat vill man att varje vårdgivare ska erbjuda patienter, som är 75 år eller äldre och som har fem eller flera läkemedel, läkemedelsavstämningar i samband med att de för första gången får hemsjukvård, flyttar in i ett särskilt boende, besöker den öppna vården eller blir inlagda på sjukhus.

Följer SPFs krav
Socialstyrelsens initiativ ligger i rak linje med SPFs läkemedelsprojekt för att stoppa den livsfarliga hanteringen.

Ett av kraven i projektet ”Koll på läkemedel” formuleras så här:

”På sikt behövs en lagstiftning som garanterar alla över 75 år en systematiskt genomgång av sin läkemedelsbehandling. I t ex Storbritannien finns en lagstiftning som garanterar alla över 75 år genomgång av läkemedelsbehandlingen. Det borde finnas i Sverige också.”

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se


Tre exempel exempel ur rapporten

  1. En 80-årig man kräks blod och förs i ambulans till sjukhus där han blir akut inlagd.
  2. En kvinna i ett äldreboende svimmar efter att ha drabbats av ett blodtrycksfall.
  3. En 83-årig kvinna börjar prata osammanhängande, uppträder förvirrat och skjutsas till akuten av sina barn.

Detta är tre exempel på allvarliga symtom som kan drabba äldre som har fått felaktiga eller för många läkemedel och leder till att de akut läggs in på sjukhus.

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas