Nyheter

Överdriven oro för åldringsöverskott?

Publicerad 2009-08-07

Han skriver med anledning av ett inslag i Dagens Eko där Sverige sägs vara ett de EU-länder där det föds flest barn.

Sverige, uSA och Frankrike är exempel på länder där födelsetalen stigit under de senaste decennierna. Även om inte många länder når upp till 2,1 barn per kvinna, vilket behövs om en befolkning inte ska minska, så kommer till exempel USA upp i 2,05 barn per kvinna.
”Om denna utveckling består innebär det att oron för snabbt åldrande befolkningar i västvärlden är överdriven.” skriver Henrik Brors i Dagens Nyheter.

En teori som delvis kan förklara sifforna kan vara att nativiteten sjunker när levnadsstandarden i ett land höjs, men att den sedan ökar igen när välståndet nått en betryggande nivå. I inslaget i Dagens Eko uttalar sig också Hans Rosling, professor i internationell hälsa på Karolinska institutet i Stockholm, som tror att den svenska barnomsorgen kan vara en anledning till att fler skaffar barn.
Henrik Brors menar dock att det föds barn även i EU-länder utan lika utbyggd barnomsorg. Däremot framhåller han att jämställdhet och kvinnor i yrkeslivet har positiv betydelse för hur många barn som föds.

Professor Hans Rosling, liksom Henrik Brors, har hopp om att födelsetalen kommer att öka i fler länder. Men än så länge finns det fortfarande anledning att oroa sig – det föds fortfarande för få barn i EU, och i flera EU-länder minskar befolkningen.

Text: Frida Johansson

Läs även:

Svenska barnaföderskor visar EU vägen:, Svergies Radio

Demografi: Oron för åldringsbomben är överdriven
, Dagens Nyheter

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas