Nyheter

100 miljoner till värdighet

Regeringen sjösätter idag en satsning på 100 miljoner för att få kommunerna att komma igång med värdighetsgarantier inom äldreomsorgen.

Publicerad 2011-02-03

Från årsskiftet finns en värdegrund för äldreomsorgen inskriven i socialtjänstlagen. Nu ska denna värdegrund fyllas med ett tydligare innehåll i form av värdighetsgarantier.

Visionen är att landets kommuner ska skriva ihop sin egen värdighetsgaranti. Staten ska stimulera med 400 miljoner kronor under fyra år. I dag fattas regeringsbeslut om de första 100 miljonerna.

Vad är då egentligen en värdighetsgaranti? Regeringens egen beskrivning går ut på att en sådan är ett sätt för kommunerna att tydliggöra kvalitet och trygghet i omsorgen genom att utforma frivilliga lokala värdighetsgarantier.

De kan fungera om de innehåller en tydlig beskrivning av vad äldre personer, deras anhöriga och övriga kommuninvånare kan förvänta sig av de tjänster som kommunen erbjuder inom äldreomsorgen, lyder motiveringen.

Prestation först – pengar sedan
När regeringen i oktober la fram budgeten för 2011 fanns 180 miljoner kronor till att genomföra en nationell värdegrund inom äldreomsorgen och genomföra en satsning som uppmuntrar fler kommuner att införa lokala värdighetsgarantier.

Idag kommer alltså beslut om att 100 miljoner satsas. Upplägget är prestationsbaserat, vilket verkar vara en filosofi som får allt större genomslag i regeringens politik på vård- och äldreområdet.

Löfte om kompensation
För att få pengar måste kommunerna ansöka. Men det finns redan en fördelning som innebär att varje kommun får 100 000 kronor plus pengar som bestäms efter hur många äldre som bor i kommunen. Sedan kan man få ytterligare pengar i slutet av året när man redovisat hur garantin ska se ut, rapporterar Svenska Dagbladet.

Äldreminister Maria Larsson (KD) vill att kommunerna skriver in i garantin att om åtagandena inte uppfylls så ska kompensation utgå till den äldre. Socialstyrelsen arbetar med en vägledning på hur det ska kunna se ut.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas