Nyheter

På måndag avgörs bemanning i vården

Publicerad 2010-12-17

Det var i tisdags som det för många överraskande beskedet kom: Socialutskottet vill att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att komplettera de nationella riktlinjerna för vård av demenssjuka med riktlinjer för bemanning i demensvården.

Därmed har en för äldrefrågor unik koalition uppstått i riksdagen.

Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund skräder inte orden i sitt veckobrev som skickades ut för någon timme sedan:

”Vi minns hur det lät i valrörelsen. Aldrig, aldrig någonsin skulle Mona Sahlin göra upp, göra sig beroende av eller samarbeta med sverigedemokraterna. Men då var då och nu är nu. I veckan har oppositionen gjort gemensam sak och skrivit sig samman om ett förslag angående nationella riktlinjer för bemanning inom demensvården, med utgångspunkt från en sverigedemokratisk motion.” skriver KD-ledaren.

”Vi är väl medvetna om de problem som finns inom demensvården men att från statens sida gå in och detaljreglera en miniminivå för bemanningen är fel väg att gå eftersom behov och förutsättningar ser så olika ut över landet. Bemanningen ska därför anpassas därefter. Varje kommun behöver ta ställning till hur de på bästa sätt ger en värdig vård till sina dementa invånare. Det som nu har hänt i riksdagen är beklagligt att det visar att det aldrig, aldrig någonsin går att lita på socialdemokraterna. ”

SKL håller med
I sak får KD, som ju genom barn- och äldreminister Maria Larsson har regeringsansvaret för äldrevården, stöd av Sveriges kommuner och landsting:

– Det är på lokalplanet, hos våra medlemmar, som behoven syns, och det är också där beslut om bemanning ska fattas, säger Anders Knape (M), ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, som alltså är helt emot nationella riktlinjer om hur mycket personal som ska finnas i olika verksamheter.

Anders Knape understryker i ett pressmeddelande vikten av att kvaliteten i demensvården stärks och menar att ett riksdagsbeslut om bemanning kan motverka det goda syftet.

– Det behövs krafttag både från nationell och lokal nivå för att omsorgen ska förbättras. Det handlar både om insatser för den sjuke och dennes anhöriga. Om vi får nationella riktlinjer om bemanning befarar jag att de medel som skulle kunna användas till att utveckla demensvården istället används på ett sätt som vi inte kan veta gagnar de sjuka.

– Från SKL: s sida kommer vi inom kort att föra samtal med regeringen om flera kraftfulla åtgärder, som vi anser skulle stärka demensvården i Sverige.

Kommunal starkt kritiska
Samtal har Kommunals ordförande Annelie Nordström redan haft med Maria Larsson. Här är budskapet det omvända:

– Samtalet var bra, tycker Annelie Nordström, men det blev också tydligt att det finns tydliga skiljelinjer mellan Kommunal och regeringen. En sådan är Kommunals krav om lagstadgad minimibemanning, skriver Kommunal på sin hemsida.

– Jag har erbjudit Maria Larsson att ta Kommunal till sin hjälp för att fylla omsorgen med sann värdighet. Utan personal, ingen omsorg och utan omsorg ingen värdighet. Kommunals synpunkter och erfarenheter behövs för att framtidens äldreomsorg ska bli bra, något som du och jag vill åldras i, säger Annelie Norström.

Samtalet med äldreministern markerade startskottet på 2011 års arbete för ökad kvalitet i äldreomsorgen.

Annelie Nordström är mycket kritisk till hur man på lokal nivå icke prioriterar omsorgen om de äldre. Situationen är akut. En tickande bomb, anser Kommunal.

Riskabelt anser företagarna
Vårdföretagarna, slutligen, har i ett utspel förklarat att riksdagen tar en risk om man går på de rödgröna/Sverigedemokraternas linje.

– Krav på bemanning kan innebära att resurser som bör läggas på andra områden omfördelas och istället går till att rekrytera personal, personal som i flera fall kan vara umbärlig, säger Kristina Bardh, ordförande för Äldreomsorgsföretagarna inom Vårdföretagarna.

Det är inte antalet anställd personal som genererar en god vård och skapar trygghet för de äldre, utan en effektiv organisation och kompetensen hos de anställda.

– Bemanningen inom demensvården bör ske utefter de äldres enskilda behov, inte nationella riktlinjer och reglering. Detta är något som bör avgöras lokalt, fortsätter Bardh.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se


Detta ska riksdagen klubba

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om cirka 60,1 miljarder kronor till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2011.

Mest pengar inom utgiftsområdet går till läkemedelsförmåner (23,2 miljarder kronor), kostnader för statlig assistansersättning (cirka 20,2 miljarder kronor), tandvårdsförmåner (cirka 6,7 miljarder kronor) och stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken (cirka 1,9 miljarder kronor).

Socialutskottet föreslår också att riksdagen, som det heter, ber regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att komplettera de nationella riktlinjerna för vård av demenssjuka med riktlinjer för bemanning i demensvården.

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas