Nyheter

Demensvården får sina 150 miljoner

Publicerad 2011-03-23

Pengarna ska gå till att öka bemanningen och är ursprungligen ett vallöfte från alliansen i Stockholms stadshus.

– På uppdrag från kommunfullmäktige har forskningsstiftelsen Äldrecentrum undersökt vad som skulle kunna vara en lämplig bemanning inom demensvården. Rapporten rekommenderade en förstärkning med 400 personer. Därför avsätter vi nu medel för att det ska kunna bli verklighet, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

Till privata och offentliga utförare
Vallöftet kom i september 2010. Att beslutet har dröjt till 23 mars 2011 beror på tekniska och byråkratiska faktorer, enligt Joakim Larsson.

– Anledningen är att man måste gå grundligt och noggrant tillväga så att förslaget blir konkurrensneutralt och möjligt att utvärdera, sa äldreborgarrådet i senaste numret av Veteranen.

Pengarna kommer nu enligt Joakim Larsson att fördelas av äldrenämnden på ett konkurrensneutralt sätt, alltså på lika villkor till privata och offentliga utförare.

Sommarjobb i äldreomsorgen
Återstår nu att se hur snabbt tjänstemännen kan få förstärkningarna på plats ute på demensboendena. Frågan blir också när en första utvärdering kan lämnas av hur pengarna faktiskt har använts.

I dagens beslut ligger även en satsning på två miljoner kronor årligen till en särskild sommarjobbssatsning.

– Det är ett bra sätt att visa upp äldreomsorgen för framtidens medarbetare, säger Joakim Larsson.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas