Nyheter

SPF kräver möte med regeringen

Publicerad 2011-01-27

”Vi är angelägna om att arbetet i kommittén fortsätter under nuvarande mandatperiod, som ett forum för samråd där pensionärsorganisationerna kan framföra sina synpunkter inom olika områden”, skriver de fem pensionärsorganisationerna i brevet som är ställt till barn- och äldreminister Maria Larsson (KD).

Arbetsformerna för kommittén har förändrats genom åren, samtidigt som många förändringar har skett på det äldrepolitiska området, fortsätter brevskrivarna.

Sex veckors tystnad
”Det kan därför vara dags att diskutera kommitténs arbetsformer och pensionärsorganisationernas inflytande. Vi vill inledningsvis börja denna diskussion vid nästa sammanträde.”

Frågan är när sammanträdet kommer att äga rum. Så sent som i förra veckan hade regeringen ännu inte reagerat på pensionärsledarnas skrivelse, som är daterat och översänt den 15 december förra året.

Oro för personal
I brevet understryker de fem – SPF, PRO, SPRF, SKPF och RPG – att två frågor snarast måste upp till diskussion i regeringens pensionärskommitté:

  • Vilka initiativ kommer regeringen att vidta för att förbättra den geriatriska och gerontologiska kompetensen i Sverige i ljuset av en ökad efterfrågan på dessa kompetenser i framtiden?
  • På vilket sätt avser regeringen att säkerställa att det inom äldreomsorgen och äldrevården finns tillgång till god kompetens i framtiden och att det framtida rekryteringsbehovet kommer att klaras av?

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas