Nyheter

Pensionskrav också i (s)kuggbudget

Publicerad 2011-05-02

En av huvudpunkterna i den ekonomiska vårmotionen, som är en replik på regeringens vårproposition, har rubriken ”Ett hållbart ålderspensionssystem”.

– Det behövs nu en grundlig utvärdering av pensionssystemet. Alla ska kunna lita på att pensionssystemet ger en trygg inkomst på ålderns höst, framhåller S och upprepar därmed för tredje gången sin nya inställning i frågan.

Partiledaren Håkan Juholt har gjort markeringen i sitt installationstal i mars, i gårdagens första maj-tal och nu manifesteras alltså kravet i politisk text till riksdagen.

Fler argument
Flera nya infallsvinklar återges i S-argumentationen:

– Den demografiska utvecklingen innebär att de som förvärvsarbetar måste försörja allt fler. Samtidigt har vi en hög långtidsarbetslöshet som riskerar att bita sig fast, vilket försämrar förutsättningarna att långsiktigt finansiera pensionerna, betonar partiet i ett pressmeddelande.

15 år gammalt beslut
– Vi får därtill en växande grupp medborgare som riskerar få mycket låga pensioner till följd av att de utförsäkrats och/eller ställts utanför arbetsmarknaden under en längre tid. Det är drygt 15 år sedan beslutet togs om det nya ålderspensionssystemet.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas