Generaldirektören: Finns det verkligen en pensionärsskatt?
Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr.
Nyheter | Ifrågasätter

Generaldirektören: Finns det verkligen en pensionärsskatt?

Sveriges pensionärer betalar mindre i skatt jämfört med dem som arbetar, hävdar Pensionsmyndigheten. Märkligt resonemang, anser SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2019-09-20

En rapport från Pensionsmyndigheten som publicerades på torsdagen (19/9) visar att personer över 65 år redan idag betalar mindre i skatt jämfört med om de skulle omfattas av samma skatteregler som de förvärvsaktiva 65 år eller yngre.

– Rapporten ”Finns det en pensionärsskatt?” visar att personer äldre än 65 år, som kollektiv, betalar lägre skatt än förvärvsaktiva 2019 med motsvarande inkomst, skriver Pensionsmyndigheten i ett pressmeddelande.

– Däremot betalar äldre, med en pension överstigande 17 200 kronor i månaden, marginellt mer i skatt än de som är yngre än 65.

Knapp miljard

Enligt Pensionsmyndighetens beräkningar så betalar pensionärskollektivet cirka 0,9 miljarder mindre i skatt, jämfört med om de skulle omfattas av samma skatteregler som de som är förvärvsaktiva och 65 år eller yngre.

Daniel Barr och Ole Settergren vid Pensionsmyndigheten betonar dock i en presentation av rapporten på DN Debatt att det skiljer sig väldigt mycket åt inom gruppen: de som har höga pensioner betalar fortfarande högre skatt än de som arbetar.

För komplext

Barr och Settergren konstaterar att det råder en politisk enighet om att pensionärer och förvärvsaktiva ska beskattas på samma sätt, men anser att det borde genomföras på ett mindre komplext sätt än i dag.

De vill att det införs en översyn av pensionärernas beskattning i samband med att det görs en utredning inför den skattereform som aviserades i samband med januariavtalet.

Äpplen och päron

SPF Seniorerna finner rapporten ”gedigen”, men tycker att Pensionsmyndigheten blandar bort korten.

– Myndigheten adderar en ny grupp ”pensionärer” till sina beräkningar, nämligen de över 65 år som arbetar och därmed har dubbelt jobbskatteavdrag, samtidigt som man utelämnar de som tar ut pension men ännu inte nått året när de fyller 66 år och som betalar högst skatt av de inblandade, säger SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson.

Anna Eriksson

– Det här kan man förstås göra, men det diskussionen och den upplevda orättvisan handlat om sedan flera år tillbaka är skillnaden i skatt på pensionsinkomster för de äldre än 65 år och löneinkomster för de som är upp till 65 år gamla.

Helt fel boll

Rapporten irriterar förbundet som anser att myndigheten borde ha viktigare saker att göra:

– Pensionsmyndigheten borde lägga energi på att ta fram konstruktiva analyser och förslag på hur den inkomstrelaterade pensionen för breda grupper pensionärer kan förstärkas, utöver att jobba längre som ju dagens pensionärer inte kan, och högst osäkert att alla framtidens pensionärer kan, vill eller får, säger Anna Eriksson.

Döljer brister

På en punkt håller SPF Seniorerna med Pensionsmyndigheten.

– Det hade bidragit till en förenkling om skattelättnaderna för löntagare och pensionärer hade varit av samma konstruktion. Man måste komma ihåg att utan skattelättnaderna för pensionärer de senaste tio åren hade äldres köpkraft varit i det närmaste oförändrad, eftersom pensionssystemet inte lyckats leverera värdiga pensioner som hänger med i standardutvecklingen, säger Anna Eriksson.

– Skattesänkningarna som har införts har dolt dessa allvarliga brister i pensionssystemet. Det är dags att ta tag i dem nu.

”Svårt för den enskilde”

Den olikformade beskattningen försvårar för den enskilde att ta kloka pensionsbeslut och för Pensionsmyndigheten att informera om pensionen, skriver Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr och analyschef Ole SettergrenDN Debatt:

”I samband med pensionsreformen på 1990-talet var en av principerna att pensionärer och förvärvsaktiva skulle beskattas på samma sätt bland annat för att underlätta förståelsen av pensionens värde i förhållande till förvärvsinkomster, men också för att lättare kunna redovisa kostnaderna för pensionssystemet. Som framgått ovan har vi hamnat ganska långt från denna princip i dag.”

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2019-09-20

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas