Pensionsgruppens politiker grillades av Scherman
Nyheter
Foto: Jan Arleij

Pensionsgruppens politiker grillades av Scherman

Pensionssystemet är underfinansierat och det blir alltmer angeläget att utreda hur finansieringen kan förstärkas. Det sa företrädarna för de fem partier som ”äger” pensionssystemet på en konferens i Stockholm på torsdagen.

Publicerad 2014-05-22

Hur blir våra framtida pensioner? Vad gör partierna inför valet – de som stod bakom pensionsuppgörelsen och de andra? De två frågorna försökte pensionärsorganisationen SPRF få svar på under en debatt i Stockholm på torsdagen.

Samtliga fem partier som står bakom pensionssystemet ställde upp med sina främsta namn – ledamöterna i den så kallade Pensionsgruppen.

Moderator var KG Scherman, SPF-profil, författare till böcker om pensionssystemet och tidigare Riksförsäkringsverkets generaldirektör.

Många i publiken ansåg nog att KG Scherman lyckades med konststycket att förvandla podiet med de fem företrädarna för den mäktiga Pensionsgruppen till en skolklass som lydigt med handuppräckning svarade ja eller nej på magister Schermans frågor.

Det blev komiskt men ändå seriöst och givande för de cirka hundra i publiken.

Första frågan handlade paradoxalt nog inte om pensionssystemet:

– Vilka tycker att det är rättvist med högre skatt på pension? frågade Scherman.

Ingen räckte upp handen.

Moderaternas företrädare Lars-Arne Staxäng förklarade att han inte ser något egenvärde i att ha dagens skatteklyfta mellan löntagare och pensionärer:

– Skillnaden har faktiskt minskat under den här mandatperioden, och jag hoppas av hela mitt hjärta att vi snart kan ta bort hela skillnaden.

Socialdemokraternas representant Kurt Kvarnström lät mer optimistisk än partiets finansministerkandidat Magdalena Andersson.

– Skatten är principiellt felaktig och jag hoppas om vi får makten att vi kan ta bort den under kommande mandatperiod.

Pensionsgruppen visade på sedvanlig närmast ointaglig enhet när det kom till skarpt läge om pensionssystemet.

KG Schermans fråga om vilka som tycker att bromsen är en bra funktion besvarades med fem händer i luften.

Men Kurt Kvarnström var snabb med en komplettering:

– Ett av de största misslyckandena i bedömningarna man gjorde när man tog fram systemet gällde finansieringen. Nu måste man inse att pensionssystemet är underfinansierat.

Hur ska det gå till då? bröt KG Scherman av lika snabbt som strängt.

– Ja, det finns inga andra vägar än höja avgifterna, svarade Kurt Kvarnström.

Möjligen hördes ett lätt sus gå genom publiken, men Kurt Kvarnström betonade snabbt att hans främsta medel är den redan kända S-hållningen att låta PPM-avgifterna gå in i inkomstdelen av pensionssystemet.

Övriga företrädare markerade en ovanligt tydlig enighet med Kvarnström om att pensionssystemet behöver förstärkning.

Solveig Zander från Centerpartiet sa sig vara beredd att se över 1,6-procentsavdraget som görs varje år på pensionerna.

Det rådde också en öppenhet från alla håll att en höjning av intjänandetaket nog borde kunna utredas närmare.

Denna idé har tidigare förts fram av pensionärsorganisationerna som ett sätt att få pensionssystemet finansiellt starkare, så att bromsen kan förebyggas effektivt.

– Men det handlar om kanske 17 miljarder per år, vilket alltså är skattepengar som måste tas från något annat. En mycket svår prioritering att göra, sa Kurt Kvarnström till veteranen.se efter debatten.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Politikerna i debatten

  Lars Gustafsson Kd

  Kurt Kvarnström S

  Ulf Nilsson Fp

  Lars-Arne Staxäng M

  Solveig Zander C

Kanske tar debatten om pensionssystemet ytterligare fart under årets politiker vecka i Almedalen första veckan i juli. Då kommer KG Scherman kommer att släppa en ny bok om pensionssystemet.

Titeln är ”En pensionsreform på villovägar”. Scherman argumenterar i boken för att avgifterna till det underfinansierade inkomstpensionssystemet ska höjas.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas