Premiär för pensionsministern
Annika Strandhäll. Foto: Sören Andersson / Regeringskansliet
Nyheter

Premiär för pensionsministern

Det är inte pensionssystemet som är dåligt utan arbetslivet som är ojämställt och arbetsmiljön som måste förbättras så att fler orkar arbeta längre. Det sa nya socialförsäkringsministern Annika Strandhäll (S) när hon gjorde debut i riksdagens talarstol på tisdagskvällen.

Publicerad 2014-11-04

Vänsterpartiets Wiwi-Anne Johansson hade väckt en interpellation med rubriken ”Utvärdering av pensionssystemet”.

Grundfrågan var om Annika Strandhäll tänker ”se över möjligheten till en bred utvärdering av pensionssystemet där bland annat pensionärsorganisationernas och LO:s kunskap och rapporter tas till vara och där uppdraget också är att se till att kvinnor inte blir de stora förlorarna”.

– I Sverige finns 205 000 pensionärer som hamnar under den så kallade fattigdomsgränsen, sa Wiwi-Anne Johansson. EU sätter gränsen vid 10 800 kronor i månaden i disponibel inkomst. 70 procent av alla fattigpensionärer är kvinnor – 140 000. Det här är orimligt.

– Vänsterpartiet vill se över hela pensionssystemet och skapa ett nytt, rättvist system med pensioner som går att leva på för alla, även för dem som är pensionärer i dag.

Det pågår redan en ”genomgripande översyn”, svarade socialförsäkringsministern och hänvisade till utvärderingar som redan gjorts och andra som pågår.

– Inom kort kommer också en särskild utredare att utses som ska utreda premiepensionssystemet, sa Annika Strandhäll och markerade att det svenska pensionssystemet är unikt och ska värnas.

Hon betonade också att systemet nu stöds av sex partier i riksdagen, och bekräftade därmed att Miljöpartiet kommer att ta plats i den parlamentariska Pensionsgruppen, vid sidan om allianspartierna och Socialdemokraterna.

– Jag vill inte avfärda kritik som finns mot pensionssystemet, men man bör åtgärda problemet vid källan. Det gör man bäst genom att åstadkomma ett mer jämställt arbetsliv och uttag av föräldrapenningen. Man ska inte kompensera för ojämställdhet via pensionerna.

Annika Strandhäll betonade att kunskapen måste öka om vilka effekter för pensionerna som de livsval får som görs vid köksborden.

– Därför kompletterar vi pensionsområdet med ett kunskapsmål om just detta.

Wiwi-Anne Johansson framhöll att även hon vill se ett stabilt och hållbart pensionssystem, som inte skickar räkningar till kommande generationer, men att det samtidigt måste gå att få till ett pensionssystem som är mer solidariskt än dagens.

– Det finns något styckevis och delt med de utvärderingar som hittills har gjorts av pensionssystemet. Jag är orolig att ni värnar systemet mer än pensionärerna, sa Wiwi-Anne Johansson.

Socialförsäkringsministern svarade med att peka på regeringens förslagna skattesänkningar för pensionärer med lägst inkomst från årsskiftet och ett förbättrat bostadstillägg från 1 juli.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Måste svara

En interpellation är en fråga som en ledamot ställer till en minister i regeringen.

Ministern måste sedan svara inom 14 dagar.

Svaret ska lämnas både skriftligt och muntligt.

Efter att ministern svarat på interpellationen i kammaren blir det debatt mellan ledamoten, som kallas för interpellant, och ministern. Alla ledamöter som vill får delta i debatten.

Källa: Riksdagen

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas