Nyheter

Pressen ökar på privata vårdföretag

Många privata vårdföretag upplever att skandalerna runt Carema Care lett till en ökad misstänksamhet mot privata företag inom äldreomsorgen.

Publicerad 2011-12-28

Vårdskandalerna kring Carema har fått anhöriga, närstående och kommunpolitiker att den senaste tiden ta kontakt med företrädare för andra privata vårdföretag med frågan om det finns anledning till oro även för deras verksamhet.

– Vi har oförskyllt hamnat i denna skugga av skandalen, säger Tommy Skörd, vd på Adium Omsorg med verksamhet i Sydsverige, till Ekot.

Möter skepsis

En färsk enkät visar att de privata företagen upplever att beslutsfattande politiker blivit allt mer skeptiska till de privata alternativen.

En dryg sjättedel av de nästan 100 tillfrågade företagen inom äldreomsorgen menar dessutom att man missat upphandlingar eller fått avtal med kommuner uppsagda till följd av Caremaskandalen.

Vårdföretagarna granskar

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna säger sig vara orolig för de privata alternativens framtid inom sektorn.

– Vi vet ju att några av företagen fått sina avtal uppsagda med hänvisning till Carema Care. Men den stora effekten bland företagen är den kritiska inställningen, de kritiska frågorna.

Vårdföretagarna själva granskar Carema.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

I blåsväder

Det fortsätter att blåsa runt Carema. Det privata vårdföretaget som driver äldreboenden i Brålanda bryter mot avtalet.

Den 19 december var flera representanter från Vänersborgs kommun hos Carema i Brålanda och utförde en oanmäld tillsyn. Efter att ha pratat med personal och arbetsledning konstaterar kommunen att Carema sparat nära en miljon kronor under året genom att ha 2,2 årsanställda färre än vad avtalet säger.

Källa: P4 Väst

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas