Privatekonomisk folkbildning väntar SPFs pensionärer
seniorer får lära sig privatekonomi Foto Colourbox
Nyheter

Privatekonomisk folkbildning väntar SPFs pensionärer

Nu ska äldres privatekonomiska självförtroende stärkas. Vägen till målet heter kunskap och det är SPFare som ska stå för utbildningen.

Publicerad 2013-12-12

Under två dagar i december drillas ett 20-tal pensionärer från de rikstäckande organisationerna i privatekonomisk kunskap.

På skolbänken i klassrummet i lokaler i centrala Stockholm ses SPFare som Rune Kjernald från Skaraborgsdistriktet och Norrbottens distriktsordförande Ingesson. När utbildningen är klar får de diplom och kan kalla sig ”diplomerade informatörer i seniorekonomi”.
– Förhoppningen nu är att intresset ska vara så stort att projektet kan utbilda uppemot 100 SPFare, berättar Eva-Christine Öhman på SPFs förbundskansli. Dessa personer ska sedan i sin tur utbilda andra. Planen är att ytterligare åtta kurstillfällen för informatörer ska arrangeras under 2014.
– Jag hoppas verkligen att alla som kan tar chansen och går kursen. Det är ett mycket gediget kursmaterial som erbjuds och föreläsarna är ytterst kompetenta.

Syftet är att de diplomerade informatörerna inte bara får faktiska kunskaper i seniorekonomi. De ska också inspireras att sprida kunskapen till sina medlemmar på hemmaplan.
– Det finns många sätt att göra det, säger projektledaren Viveca Wallén på Finansinspektionen. Studiecirkel, informationsträff eller lägga upp färdiga artiklar på föreningens eller distriktets hemsida är tre vägar att nå ut.
Redan OECD-länderna insåg för flera år sedan att konsumenternas ställning måste stärkas. Man uppmanade därför medlemsländerna att bygga strategier för att åstadkomma kunnigare och mer medvetna konsumenter.

Regeringen gav uppdraget till Finansinspektionen som i sin tur byggde nätverket ”Gilla din ekonomi”. Idag ingår ett 60-tal aktörer, från Konsumenternas Försäkringsbyrå till Kronofogdemyndigheten och Sveriges Konsumenter.

Efter påstötningar från SPRFs ordförande Jöran Rubenson insåg Finansinspektionen att också pensionärer måste ingå i folkbildningsprojektet, inte bara unga och människor mitt i yrkeslivet. Nu ingår samtliga fem rikstäckande pensionärsorganisationer i satsningen.

 

En av föreläsarna på utbildningsdagarna i Stockholm är Kristina Kamp från Pensionsmyndigheten.
– Det är oerhört viktigt för pensionärer att bli bättre rustade i att möta försäljningserbjudanden och att försvara sina rättigheter, säger Kristina Kamp till veteranen.se i en paus.
Hon låter läsarna få en nyhet i förväg:
– På sajten minpension.se jobbar vi med att utveckla möjligheterna också för pensionärer att kunna lägga in sina uppgifter för att få fram prognoser om sin framtida ekonomi.
Med tilltagande andel tjänstepensioner som är beroende av bland annat börsutvecklingen och allmänna pensioner som då och då påverkas av bromsen blir det allt mer komplicerat att planera sin ekonomi framåt, konstaterar Kristina Kamp.
– Det är minst lika angeläget för pensionärer som för löntagare att kunna göra prognoser av sina framtida inkomster. Sådana prognoser kan också vara vägledande för den som har tankar och möjligheter att fortsätta jobba på hel- eller deltid, säger Kristina Kamp.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Kommer på SVT

Ett av utbildningspassen kommer att sändas i UR Kunskapskanalen, troligen i februari månad.

Bland föreläsarna:
Susanne Eliasson, SEB, talar om ”Familjens juridik”.
Claes Hemberg, Avanza, talar under rubriken ”Tillgångar på äldre dar”.
Maria Wiezell, Sveriges Konsumenter: ”Kommunal konsumentvägledning”.

En princip under utbildningen är att inga försäljningserbjudande får förekomma trots att flera av föreläsarna representerar några av marknadens viktigaste kommersiella aktörer.

Nätverket ”Gilla din ekonomi” ska driva projektet ”Tryggare ekonomi på äldre dar” under tre år.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas