Pensionerna går upp – sedan ner
Pensionen går upp men skulderna ökar Foto Colourbox
Nyheter | Pengar

Pensionerna går upp – sedan ner

Pensionerna höjs 2013 med 4,5 procent. Men 2014 och 2015 blir det sänkningar. Det tror Pensionsmyndigheten I sin majprognos.

Publicerad 2012-05-04

Igår lämnade myndigheten sin bedömning till regeringen. Jämfört med den senaste prognosen från februari ser inkomstutvecklingen i samhället bättre ut.

Det påverkar inkomstindex som i sin tur styr hur det blir med inkomst- och tilläggspensionerna.
Februariprognosens plus 3,1 procent har i maj vuxit till plus 4,5 procent.

Den reala förändringen, alltså efter avdrag för inflationen, väntas därmed bli plus 2,9 procent.

Skulderna ökar
Men den höjda prognosen för inkomstindex för 2013 medför samtidigt att pensionsskulden beräknas öka, konstaterar Pensionsmyndigheten.

Det i sin tur innebär att bromsen slår i för 2014 (2,2 procent) och 2015 (1,4 procent) med följd att inkomstpensionerna sänks 2014 med 0,7 procent. Den reala sänkningen för 2014 blir 2,0 procent.

För 2015 blir den reala sänkningen 1,4 procent.

Även 2016 pekar prognosen på ett realt bakslag för pensionärerna: minus 0,5 procent.

Ny prognos i juli
Nästa prognos kommer senast den 30 juli. Då får vi samtidigt veta den slutliga siffran för inkomstindex. Då blir också prisbasbeloppet klart, som bestämmer nivån på garantipensionen.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Arbete viktigast

Det som mer än något annat – exempelvis värdeutvecklingen av AP-fondens tillgångar – påverkar pensionernas utveckling är hur inkomsterna och sysselsättningen utvecklas i Sverige. AP-fonden utgör omkring 11 procent av pensionssystemets tillgångar.

Om pensionerna sänks eller höjs bestäms av balanstalet och inkomstindex. Balanstalet anger förhållandet mellan tillgångar och skulder i hela pensionssystemet.

Balanstalet publiceras i februari och inkomstindex i juli.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas