Protest mot långsam postutdelning
Nyheter | Service

Protest mot långsam postutdelning

- Det ska inte krävas en dator eller smart telefon för att sända brev till varandra. Det säger SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam.

Jan Arleij
Publicerad 2016-10-07

En statlig utredning har föreslagit förändringar av reglerna för utdelning av brev. Idag måste huvuddelen av all post delas ut dagen efter att den läggs på brevlådan.

Utredningen, kallad ”Som ett brev på posten” föreslår att posten istället ska få två dagar på sig att dela ut breven.

Oacceptabelt, kommenterar SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam.

– Ett sådant förslag kan få stora konsekvenser för många äldre människor som idag är beroende av en god och snabb postservice för att få mediciner och andra viktiga försändelser hemskickade.

Under press

Bakgrunden till regeringens utredning är att digitaliseringen i samhället bidrar till att man vill se över villkoren för den samhällsomfattande posttjänsten.

Minskande postvolymer till följd av digitalisering sätter ekonomisk press på verksamheten.

– Utredningens mål är att utforma regler som säkerställer att det finns en samhällsomfattande posttjänst över hela landet som tillhandahålls utan statsstöd och till rimliga priser även på längre sikt, skriver utredarna.

– För att det ska vara möjligt måste både användarnas behov och de kostnadsmässiga förutsättningarna att tillhandahålla tjänsten beaktas.

Digitala klyftan

Men i ett yttrande från SPF Seniorerna påminner förbundet om att det är viktigt att ta hänsyn till att de äldsta är den grupp som generellt har lägst andel internetanvändare.

– Teknik ska inte utestänga människor från delaktighet och gemenskap eller från att ta del av grundläggande service, skriver SPF Seniorerna.

– Det ska inte krävas en dator eller smart telefon för att sända brev till varandra.

Äldre drabbas mest

Ett annat förslag är att portot höjs från 6,50 kronor till 8,00 kronor för ett vanligt brev.

I en opinionsundersökning utförd av Demoskop säger 73 procent av de tillfrågade som är 65 år och äldre att det är ganska dåligt eller mycket dåligt förslag.

Undersökningen visar också att äldre är mest negativa till såväl längre tid för postleverans som till porthöjning.

De svarande bedömer också att de som får störst problem om de aktuella förändringarna i postrutinerna genomförs i första hand är de äldre, men även boende och företag i glesbygden.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Jan Arleij
Publicerad 2016-10-07
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas